Tlačové správy
Víťazi ceny Aurela Stodolu a štipendiá za rok 2015

Slovenské elektrárne na Týždni vedy a techniky udelili ceny Aurela Stodolu a 25 štipendií v hodnote 33 250 eur.

Navštívte nás

Sme jedným z troch miest v Európe, kde sa stavia nová jadrová elektráreň. Chcete vedieť viac?

Výročná správa

Napriek nepriaznivým podmienkam na trhu sme v roku 2014 naplnili naše ambiciózne ciele

Infocentrum