Press releases
ROMA SPIRIT: štartuje 7. ročník

ACEC a Slovenské elektrárne pokračujú v oceňovaní pozitívnych príkladov, ktoré pomohli zlepšiť kvalitu života Rómov na Slovensku.

Come to a visit

We're one of the three places in Europe where nuclear plants are under construction. Find out more.

Annual Report

Despite unfavourable market conditions in 2014 we stayed engaged in pursuing our ambitious goals

Infocenter