On-line súťaže

Slovenské elektrárne pre riadenie on-line súťaží používajú systém Ariba Spend Management (Tender systém), ktorý pre ne pripravila spoločnosť ENEL. Cieľom zavedenia systému je zvýšenie prehľadnosti a transparentnosti v procese obstarávania.

Do systému Ariba sa prihlasuje prostredníctvom portálu myHome. Postup registrácie nájdete na stránkach portálu pre dodávateľov.

Slovenské elektrárne umožnia použitie Tender systému všetkým dodávateľom, ktorí súhlasia s pravidlami elektronického obstarávania. Súhlas s pravidlami dodávateľ vyjadrí podpísaním akceptačného formulára zodpovednou osobou a jeho zaslaním na príslušnú adresu, uvedenú na formulári, do termínu začatia prvej on-line udalosti v súťaži. Súhlas platí aj pre všetky ďalšie tendre vyhlasované Slovenskými elektrárňami, a.s.