Elektrárne
Inštalovaný výkon 940,00 (2x470) MW
Počet blokov 2
Palivo obohatený urán
Typ reaktora VVER 440 / V213
Rok uvedenia do prevádzky 1998, 2000
Zobraziť detail elektrárne
 JE V2
Inštalovaný výkon 1010,00 (2x505) MW
Počet blokov 2
Palivo obohatený urán
Typ reaktora VVER 440 / V213
Rok uvedenia do prevádzky 1984, 1985
Zobraziť detail elektrárne
 ENO AENO B
Inštalovaný výkon 78,00 MW 440,00 MW
Počet blokov   4
Palivo hnedé uhlie hnedé uhlie, mazut
Rok uvedenia do prevádzky 1953 - 1957, 1996 1964, 1976
Zobraziť detail elektrárne
 EVO IEVO II
Inštalovaný výkon 440 (4x110) MW 440 (4x110) MW
Počet blokov 4 4
Palivo čierne uhlie zemný plyn, mazut
Uvedenie do prevádzky bloky 1-4 / 1966 1973 - 1974
  bloky 5-6 po obnove /2001  
Zobraziť detail elektrárne
Kategória prietočná
Výkon inštalovaný MW 1.22
Tok Dunaj
Typ turbíny Kaplan - horizontálna
Prietok m3.s-1 2x 10
Počet turbo agregátov 2
Rok uvedenia do prev. 1994
Priemerná ročná výroba GWh 4.3
Zobraziť detail elektrárne
Kategória priehradová - akumulačná
Výkon inštalovaný MW 24.28
Tok Dunaj
Typ turbíny Kaplan - horizontálna
Prietok m3.s-1 4x 100
Počet turbo agregátov 4
Rok uvedenia do prev. 1997
Priemerná ročná výroba GWh 147
Zobraziť detail elektrárne
Kategória prietočná
Výkon inštalovaný MW 1.04
Tok Dunaj
Typ turbíny Francis
Prietok m3.s-1 2x 4
Počet turbo agregátov 2
Rok uvedenia do prev. 1994
Priemerná ročná výroba GWh 3.6
Zobraziť detail elektrárne
Kategória akumulačná - kanálová
Výkon inštalovaný MW 720
Tok Dunaj
Typ turbíny Kaplan
Prietok m3.s-1 8x 630
Počet turbo agregátov 8
Rok uvedenia do prev. 1992
Priemerná ročná výroba GWh 2200
Zobraziť detail elektrárne
Kategória akumulačná
Výkon inštalovaný MW 45.06
Tok Váh
Typ turbíny Kaplan
Prietok m3.s-1 2x 210
Počet turbo agregátov 2
Rok uvedenia do prev. 1985
Priemerná ročná výroba GWh 117.3
Zobraziť detail elektrárne
Kategória priehradová - akumulačná
Výkon inštalovaný MW 5.32
Tok Hron
Typ turbíny Kaplan - horizontálna
Prietok m3.s-1 1x 12 + 2x 36
Počet turbo agregátov 3
Rok uvedenia do prev. 1988
Priemerná ročná výroba GWh 16
Zobraziť detail elektrárne
Kategória priehradová - akumulačná
Výkon inštalovaný MW 12.4
Tok Ondava
Typ turbíny Kaplan
Prietok m3.s-1 2x 25
Počet turbo agregátov 2
Rok uvedenia do prev. 1966
Priemerná ročná výroba GWh 11.497
Zobraziť detail elektrárne
Kategória priehradová - akumulačná
Výkon inštalovaný MW 21.75
Tok Orava
Typ turbíny Kaplan
Prietok m3.s-1 2 x 50,0
Počet turbo agregátov 2
Rok uvedenia do prev. 1953
Priemerná ročná výroba GWh 31
Zobraziť detail elektrárne
Kategória priehradová - prietočná
Výkon inštalovaný MW 6.1
Tok Orava
Typ turbíny Kaplan - horizontálna
Prietok m3.s-1 2x 30,0 + 1x 5,0
Počet turbo agregátov 3
Rok uvedenia do prev. 1979
Priemerná ročná výroba GWh 18.02
Zobraziť detail elektrárne
Kategória akumulačná - kanálová
Výkon inštalovaný MW 43.2
Tok Váh
Typ turbíny Kaplan
Prietok m3.s-1 3x 92
Počet turbo agregátov 3
Rok uvedenia do prev. 1960
Priemerná ročná výroba GWh 147.8
Zobraziť detail elektrárne
Kategória kanálová
Výkon inštalovaný MW 25.5
Tok Váh
Typ turbíny Kaplan
Prietok m3.s-1 2x 90
Počet turbo agregátov 2
Rok uvedenia do prev. 1954
Priemerná ročná výroba GWh 122.1
Zobraziť detail elektrárne
Kategória kanálová
Výkon inštalovaný MW 25.5
Tok Váh
Typ turbíny Kaplan
Prietok m3.s-1 2x 90
Počet turbo agregátov 2
Rok uvedenia do prev. 1953
Priemerná ročná výroba GWh 113.8
Zobraziť detail elektrárne
Kategória kanálová
Výkon inštalovaný MW 25.5
Tok Váh
Typ turbíny Kaplan
Prietok m3.s-1 2x 90
Počet turbo agregátov 2
Rok uvedenia do prev. 1953
Priemerná ročná výroba GWh 114.6
Zobraziť detail elektrárne
Kategória kanálová
Výkon inštalovaný MW 16.1
Tok Váh
Typ turbíny Kaplan
Prietok m3.s-1 2x 90
Počet turbo agregátov 2
Rok uvedenia do prev. 1956
Priemerná ročná výroba GWh 83.4
Zobraziť detail elektrárne
Kategória kanálová
Výkon inštalovaný MW 16.5
Tok Váh
Typ turbíny Kaplan
Prietok m3.s-1 2x 75
Počet turbo agregátov 2
Rok uvedenia do prev. 1949
Priemerná ročná výroba GWh 86.1
Zobraziť detail elektrárne
Kategória kanálová
Výkon inštalovaný MW 15
Tok Váh
Typ turbíny Kaplan
Prietok m3.s-1 2x 75
Počet turbo agregátov 2
Rok uvedenia do prev. 1946
Priemerná ročná výroba GWh 79.4
Zobraziť detail elektrárne
Kategória priehradová - akumulačná
Výkon inštalovaný MW 67.5
Tok Váh
Typ turbíny Kaplan
Prietok m3.s-1 3x 130
Počet turbo agregátov 3
Rok uvedenia do prev. 1957
Priemerná ročná výroba GWh 157.4
Zobraziť detail elektrárne
Kategória kanálová
Výkon inštalovaný MW 55.2
Tok Váh
Typ turbíny Kaplan
Prietok m3.s-1 3x 134
Počet turbo agregátov 3
Rok uvedenia do prev. 1964
Priemerná ročná výroba GWh 115.3
Zobraziť detail elektrárne
Kategória kanálová
Výkon inštalovaný MW 93.6
Tok Váh
Typ turbíny Kaplan
Prietok m3.s-1 3x 134
Počet turbo agregátov 3
Rok uvedenia do prev. 1963
Priemerná ročná výroba GWh 186.5
Zobraziť detail elektrárne
Kategória priehradová - akumulačná
Výkon inštalovaný MW 31.5
Tok Váh
Typ turbíny Kaplan
Prietok m3.s-1 3x 134
Počet turbo agregátov 3
Rok uvedenia do prev. 1962
Priemerná ročná výroba GWh 59.1
Zobraziť detail elektrárne
Kategória kanálová
Výkon inštalovaný MW 38.4
Tok Váh
Typ turbíny Kaplan
Prietok m3.s-1 3x 70
Počet turbo agregátov 3
Rok uvedenia do prev. 1960
Priemerná ročná výroba GWh 86.4
Zobraziť detail elektrárne
Kategória kanálová
Výkon inštalovaný MW 38.4
Tok Váh
Typ turbíny Kaplan
Prietok m3.s-1 3x 70
Počet turbo agregátov 3
Rok uvedenia do prev. 1958
Priemerná ročná výroba GWh 95.3
Zobraziť detail elektrárne
Kategória prečerpávacia - akumulačná
Výkon inštalovaný MW 198
Tok Váh
Typ turbíny 2x Kaplan + 2x Dériaz
Prietok m3.s-1 2x 140 + 2x 130
Počet turbo agregátov 4
Rok uvedenia do prev. 1975
Priemerná ročná výroba GWh 134.5
Zobraziť detail elektrárne
Kategória priehradová - prietočná
Výkon inštalovaný MW 4.64
Tok Váh
Typ turbíny Kaplan - horizontálna
Prietok m3.s-1 20
Počet turbo agregátov 2
Rok uvedenia do prev. 1976
Priemerná ročná výroba GWh 18.3
Zobraziť detail elektrárne
Kategória prečerpávacia
Výkon inštalovaný MW 735.16
Tok Čierny Váh
Typ turbíny 6x Francis + 1x Kaplan
Prietok m3.s-1 6x 30 + 1x 8
Počet turbo agregátov 7
Rok uvedenia do prev. 1981
Priemerná ročná výroba GWh 370.8
Zobraziť detail elektrárne
Kategória akumulačná
Výkon inštalovaný MW 0.5
Tok Hnilec
Typ turbíny Francis
Prietok m3.s-1 N/A
Počet turbo agregátov 2
Rok uvedenia do prev. 1912
Priemerná ročná výroba GWh 0.633
Zobraziť detail elektrárne
Kategória prečerpávacia
Výkon inštalovaný MW 24
Tok Hnilec
Typ turbíny Francis
Prietok m3.s-1 2x 4,5
Počet turbo agregátov 2
Rok uvedenia do prev. 1953
Priemerná ročná výroba GWh 62.03
Zobraziť detail elektrárne
Kategória prietočná
Výkon inštalovaný MW 2
Tok Dobšinský Potok
Typ turbíny Kaplan - horizontálna
Prietok m3.s-1 1x 6
Počet turbo agregátov 1
Rok uvedenia do prev. 1994
Priemerná ročná výroba GWh 3.81
Zobraziť detail elektrárne
Kategória prietočná
Výkon inštalovaný MW 0.09
Tok Hnilec
Typ turbíny Francis
Prietok m3.s-1 N / A
Počet turbo agregátov 2
Rok uvedenia do prev. 1939
Priemerná ročná výroba GWh 0.097
Zobraziť detail elektrárne
Kategória prietočná
Výkon inštalovaný MW 0.33
Tok Hornád
Typ turbíny Kaplan
Prietok m3.s-1 N / A
Počet turbo agregátov 1
Rok uvedenia do prev.1931
Priemerná ročná výroba GWh 0.737
Zobraziť detail elektrárne
Kategória prečerpávacia - akumulačná
Výkon inštalovaný MW 60
Tok Hornád
Typ turbíny Francis
Prietok m3.s-1 2x 67
Počet turbo agregátov 2
Rok uvedenia do prev. 1972
Priemerná ročná výroba GWh 54.2
Zobraziť detail elektrárne
Kategória prietočná
Výkon inštalovaný MW 1.8
Tok Hornád
Typ turbíny Kaplan - horizontálna
Prietok m3.s-1 1x 16
Počet turbo agregátov 1
Rok uvedenia do prev. 1974
Priemerná ročná výroba GWh 6
Zobraziť detail elektrárne
Kategória fotovoltická
Výkon inštalovaný MW 0.95
Rok uvedenia do prev. 2011
Priemerná ročná výroba MWh 1 000
Zobraziť detail elektrárne
Kategória fotovoltická
Výkon inštalovaný MW 0.95
Rok uvedenia do prev. 2011
Priemerná ročná výroba MWh 1 000
Zobraziť detail elektrárne
*Slovenské elektrárne nevlastnia a neprevádzkujú prenosové a distribučné siete; grafické znázornenie prenosovej siete je ilustračné

Globálna mapa pôsobenia skupiny EnelMapa pôsobenia celej skupiny Enel

Po dokončení medzinárodnej expanzie skupina pôsobí vo vyše 40 krajinách na 4 kontinentoch, má viac ako 97 000 MW inštalovaného výkonu a predáva elektrinu a plyn vyše 61 mil. zákazníkom: Taliansko, Iberia, Rusko, Slovensko, Rumunsko, Francúzsko, Grécko, Latinská Amerika, USA a Kanada, Írsko, Maroko.

Zdieľaj