AE Mochovce

Chladiace veže AE Mochovce 1&2

Na juhu Slovenska, medzi Nitrou a Levicami, sa nachádzajú štyri bloky Atómových elektrární Mochovce s tlakovodnými reaktormi typu VVER 440/V-213. Prvý blok elektrárne dodáva elektrickú energiu do siete od leta 1998, druhý blok od konca roka 1999. Hrubý výkon každého z blokov bol v roku 2008 zvýšený z 440 na 470 MW. Výstavba tretieho a štvrtého bloku sa pozastavila v roku 1992 a znova spustila v novembri 2008. Každý blok AE Mochovce vyrobí ročne vyše 3 000 GWh elektrickej energie, čo pokrýva približne 11 % spotreby elektrickej energie na Slovensku.

Mochovské bloky patria medzi najnovšie jadrové bloky VVER 440/V-213 a ťažia zo všetkých zdokonalení, ktoré boli v elektrárni realizované. Medzinárodné expertné tímy sa zhodli na tom, že elektráreň po realizácii bezpečnostných opatrení spĺňa všetky medzinárodné štandardy a úroveň jadrovej bezpečnosti a spoľahlivosti zhodnotili ako mimoriadne vysokú.

Parametre – Atómové elektrárne Mochovce

Inštalovaný výkon (hrubý) 940,00 (2x470) MW
Inštalovaný výkon (čistý) 872,00 (2x436) MW
Počet blokov 2 (+2 vo výstavbe)
Palivo obohatený urán
Typ reaktora VVER 440 / V-213
Rok uvedenia do prevádzky 1998, 2000
Dokumenty na stiahnutie
Atómové elektrárne Mochovce (brožúra)
Správa o činnosti Atómové elektrárne Mochovce a Bohunice V2 2013
Ako funguje atómová elektráreň
Virtuálna prehliadka AE Mochovce
Hore