TE Nováky

Nováky

Závod hnedouhoľnej Elektrárne Nováky so sídlom v Zemianskych Kostoľanoch sa nachádza v blízkosti Nováckych uhoľných baní a bývalých Nováckych chemických závodov (terajší Fortischem, a. s.) v okrese Prievidza. Okrem výroby a dodávky elektrickej energie zabezpečujú Elektrárne Nováky dodávku horúcej vody na vykurovanie miest Prievidza, Nováky, Zemianske Kostoľany ako aj pre priemyselné a iné organizácie a pary pre dodávku tepla okolitým priemyselným podnikom.

Elektrárne pracujú v elektrizačnej sústave v základnom a pološpičkovom režime. Svojím inštalovaným výkonom 518 MWe predstavujú približne 9% inštalovaného výkonu akciovej spoločnosti Slovenské elektrárne.

Dokumenty na stiahnutie
Prihláška na exkurziu odoslať na: barbora.rumpli[at]enel.com
60. výročie Elektrární Nováky – knižná publikácia
Brožúra Elektráreň Nováky
Ako funguje tepelná elektráreň

Hore

Nástroje

Zdieľaj

 
E-mail  

Hot tag