Obstarávanie

VŠEOBECNÉ PODMIENKY SÚŤAŽE

Práva a povinnosti účastníkov súťaží vyhlasovaných našou spoločnosťou upravujú Všeobecné podmienky súťaže, ktoré sú k dispozícii na stiahnutie

 Všeobecné podmienky súťaže

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok a problémov môžete kontaktovať útvar Podpory pre obstarávanie (Nákupný Back Office):

nakup.backoffice[at]enel.com
tel.: +421 2 5866 3453
fax: +421 2 5866 3151

Do súťaží uvedených nižšie v časti „Verejné obstarávanie“ sa prihlásite tak, že kontaktujete zodpovedného nákupcu. V prípade, že súťaž bude realizovaná elektronickou aukciou, podmienkou pre účasť v elektronickej aukcii je registrácia na našom portáli pre dodávateľov myHome.

Do súťaží uvedených nižšie v časti "Obstarávanie mimo zákona o verejnom obstarávaní" sa prihlásite tak, že po vašej registrácii na portáli myHome kliknete na link „Klikni sem“ v stĺpci „Poslať žiadosť“. V prípade, že už ste zaregistrovaný, prosím skontrolujte aktuálnosť Vašich údajov na portáli.  Po odoslaní Vašej žiadosti, ak ste zaregistrovaný na portáli myHome, Vám bude zaslaná Výzva na predloženie ponuky na Vašu mailovú adresu, a tým umožnený prístup do Tender systému cez myHome pre účasť v súťaži.

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
IPR EMO 43500 Výmena separátorov-paroprehrievačov EMO TG21 a opcia TG12

ZOZNAM ZVEREJNENÝCH SÚŤAŽÍ

Verejné obstarávanie

Obstarávanie mimo zákona o verejnom obstarávaní

Predmet zákazky Komodita Dátum zverejnenia Lehota na potvrdenie záujmu Poslať žiadosť
SEP000109122
Rekonštrukcia olejových nádrží ENO B
Pozdechová Danica
Works
LMGE10
17. 4. 2014 23. 4. 2014 (23:59) Klikni sem
SEP000109188
Kontroly, opravy ,tlakové skúšky hasiacih prístrojov a hydrantov v SE a.s.
Latáková Danka
Services
MCMO01
12. 4. 2014 22. 4. 2014 (23:59) Klikni sem
SEP000109206
Napájacie a záložné zdroje
Bučányová Jana
Supplies
FAAI01
17. 4. 2014 25. 4. 2014 (23:59) Klikni sem
SEP000109223
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti: - Výmena RS TELEGYR TG809 - Výmena jednotky styku s prostredím TELEPERM ME
Schmidtová Zuzana
Services
SPPT14
14. 4. 2014 25. 4. 2014 (23:59) Klikni sem
SEP000109259
Servis a opravy klimatizačných jednotiek UNIFLAIR v SE EMO
Blažko Miroslav
Works
MMIM03
16. 4. 2014 7. 5. 2014 (23:59) Klikni sem
Hore