Odpredaj

Slovenské elektrárne, a.s. zverejňujú súťaže na odpredaj "nepotrebného majetku". Ak máte záujem o niektorú z nich, stiahnite si všetky podklady spolu s Podmienkami súťaže, ktoré sú zverejnené ako prílohy k jednotlivým súťažiam. V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, neváhajte kontaktovať

Zmena pri registrácii súťažiacich

Začiatkom roka 2013 Slovenské elektrárne prešli na registráciu cez portál myHome, ktorá je potrebná pre vstup do on-line súťaží. Registráciu do systému môžete uskutočniť na stránkach Obstarávania, cez portál myHome, v ktorom sa zaregistrujete. Podrobný návod ako sa zaregistrovať do portálu MyHome nájdete na stránke Obstarávania v dokumente Ako sa zaregistrovať.

Ak ste fyzická osoba – nepodnikateľ, pri vypĺňaní údajov o spoločnosti ako názov firmy uveďte vaše meno a priezvislo, pole IČ DPH ponechajte prázdne a do poľa IČO vložte číslo vášho občianskeho preukazu. Ako právnu formu zvoľte "Iné".

Pri vypĺňaní materiálovej skupiny sa zaregistrujte pod materiálovou skupinou SRTS24.

Nakoľko doba trvania procesu registrácie účastníka od odoslania vyplneného formulára môže trvať 2-3 pracovné dni, odporúčame včasnú registráciu pred samotným začiatkom konkrétnej aukcie.

Vyhlásené súťaže na odpredaj

2014_7_O_ENO_Železný šrot

- Odpredaj odpadu - železný šrot

Typ komodity: Odpad
Lokalita: Závod Nováky

Dokument: 2014_7_O_ENO_Železný šrot.zip
Termín podania prihlášok: 8. 8. 2014 o 20:00
Zostávajúci čas: 9 dní, 17 hodín a 4 minúty

Termín aukcie: -
Zostávajúci čas: -

Pripravujeme

Hore