Iniciatívy a projekty

Smart City

Distribučné energetické siete sa menia. V najbližšej budúcnosti elektrická sieť umožní efektívnu výmenu energie zo zdrojov s minimálnymi emisiami skleníkových plynov, rozvoj elektromobility a premenu celých miest na nové a modernejšie mestské štvrte s nízkym dopadom na životné prostredie.

Iniciatívy pre rozvoj inteligentných sietí spoločnosti Enel patria k tým najpokrokovejším na talianskej, európskej i globálnej scéne. Cieľom je nepretržite zlepšovať mechanizmy distribúcie energie a aktualizovať proces riadenia prevádzky. Medzi aktuálne iniciatívy a projekty patria:

Hore

Nástroje

Zdieľaj

 
E-mail  

Hot tag