Kontakt

Riaditeľstvo Slovenských elektrární

Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava 2
Slovenská republika

Tel: +421 2 5866 1111
Fax 1: +421 2 5341 7525
Fax 2: +421 2 5341 7533
Email: infoseas[at]enel.com

IČO: 35829052
DIČ: 2020261353
IČ DPH: SK2020261353 | DE184543132

Slovenské elektrárne, a.s., so sídlom Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 829 052, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2904/B

Slovenské elektrárne, a.s., závod Atómové elektrárne Bohunice 

919 31 Jaslovské Bohunice
tel: 033-597 1111
fax: 033-559 1527 , 559 1513
infocentrum: 033-597 2331 
email: infoebo[at]enel.com

Slovenské elektrárne, a.s., závod Atómové elektrárne Mochovce 

935 39 Mochovce
tel: 036-636 1111
fax: 036-639 1120
infocentrum: 036-639 1102
email: infocentrum[at]enel.com

Slovenské elektrárne, a.s., závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce 

935 39 Mochovce
tel: 036-637 8607
fax: 036-637 8039
email: infocentrum[at]enel.com

Slovenské elektrárne, a.s., závod Elektrárne Vojany 

076 73 Vojany
tel: 056-631 1111
fax: 056-631 2940
email: infoevo[at]enel.com

Slovenské elektrárne, a.s., závod Elektrárne Nováky 

972 43 Zemianske Kostoľany
tel: 046-560 1111 , 560+kl.
fax: 046-546 2006
email: infoeno[at]enel.com

Slovenské elektrárne, a.s., závod Vodné elektrárne 

Soblahovská 2, 911 69 Trenčín
tel: 032-6542 111
fax: 032-6523 459, 6570 116
email: infovet[at]enel.com

Slovenské elektrárne, a.s, Prevádzka jadrových elektrární

Štúrova 22
949 01 Nitra
tel: +421 2 5866 2221
fax: +421 2 5866 2239

Hore

Nástroje

Zdieľaj

 
E-mail  

Hot tag