Výročné správy

Dokumenty na stiahnutie
Výročná správa 2013
Správa audítora a konsolidovaná účtovná závierka 2013
Správa audítora a individuálna účtovná závierka 2013
Správa o činnosti Atómové elektrárne Mochovce a Bohunice V2 2013
Výročná správa 2012
Správa audítora a konsolidovaná účtovná závierka 2012
Správa audítora a individuálna účtovná závierka 2012
Správa o činnosti Atómové elektrárne Mochovce a Bohunice V2 2012
Výročná správa 2011
Správa audítora a konsolidovaná účtovná závierka 2011
Správa audítora a individuálna účtovná závierka 2011
Správa o činnosti Atómové elektrárne Mochovce a Bohunice V2 2011
Generálne opravy 1. a 2. bloku Atómových elektrární Mochovce v roku 2011
Ročná správa 2010
Správa audítora a konsolidovaná účtovná závierka 2010
Správa audítora a individuálna účtovná závierka 2010
Správa o činnosti Atómové elektrárne Mochovce a Bohunice V2 2010
Ročná správa 2009
Konsolidovaná účtovná závierka 2009
Individuálna účtovná závierka 2009
Správa nezávislého audítora 2009
Správa o overení súladu 2009
Ročná správa 2008
Správa audítora a konsolidovaná účtovná závierka 2008
Správa audítora a individuálna účtovná závierka 2008
Ročná správa 2007
Správa audítora a konsolidovaná účtovná závierka 2007
Správa audítora a individuálna účtovná závierka 2007
Ročná správa 2006 
Správa audítora a konsolidovaná účtovná závierka 2006
Správa audítora a individuálna účtovná závierka 2006
Ročná správa 2005 
Ročná správa 2004 

*Zverejnením účtovných závierok si Slovenské elektrárne plnia zákonnú povinnosť vyplývajúcu z § 21 ods. 5 Zákona o účtovníctve.

Hore

Nástroje

Zdieľaj

 
E-mail  

Hot tag