Tlačové správy
MVZ schválilo nové zloženie orgánov a zmenu stanov spoločnosti

Novým predsedom predstavenstva sa s účinnosťou od 29. júla 2016 stal Bohumil Kratochvíl.

Navštívte nás

Sme jedným z troch miest v Európe, kde sa stavia nová jadrová elektráreň. Chcete vedieť viac?

Výročná správa

Napriek nepriaznivým podmienkam na trhu sme v roku 2015 pokračovali v investíciách

Infocentrum