Tlačové správy
Cena Aurela Stodolu 2016

Slovenské elektrárne oceňujú najlepšie bakalárske, diplomové, dizertačné a ŠVOČ práce zamerané na energetiku.

Navštívte nás

Sme jedným z troch miest v Európe, kde sa stavia nová jadrová elektráreň. Chcete vedieť viac?

Výročná správa

Napriek nepriaznivým podmienkam na trhu sme v roku 2015 pokračovali v investíciách

Infocentrum