Tlačové správy
Po správe MAAE splnili Slovenské elektrárne 80 konkrétnych úloh na odstránenie zistených nedostatkov

Správa neidentifikovala žiadne zásadné nedostatky v projekte elektrárne Mochovce 3, ktoré by bránili jej uvedeniu do prevádzky.

Navštívte nás

Spoznajte Energoland, najmodernejšie zábavno-vzdelávacie centrum o energii na Slovensku.

Výročná správa

Slovenské elektrárne vykázali EBITDA vo výške 342 mil. a čistý zisk 23 mil. eur.

Infocentrum