Akreditácia

Tlačový brífing po ukončení návštevy Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti na stavbe 3. a 4. bloku elektrárne v Mochovciach.

Na brífingu bude o priebehu návštevy informovať Branislav Strýček, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenských elektrární, Jana Kiššová, predsedníčka Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti, Marta Žiaková, predsedníčka UJD, a ďalší členovia výboru a účastníci návštevy.

  • Stretnutie novinárov bude 2. júla o 12:00 na vrátnici číslo 1 stavby EMO34 (zobraziť mapu), odkiaľ sa presunú pred chladiace veže, kde prebehne brífing. V prípade zlého počasia bude pripravená alternatíva
  • Vzhľadom na platné režimové opatrenia pre vstup na stavbu je nevyhnutná online akreditácia najneskôr do 1. júla 2018 do 17:00.

Fotografie a ilustračné zábery z návštevy a z aktuálneho stavu na stavbe budú novinárom poskytnuté na stiahnutie bezprostredne po ukončení návštevy. Vzhľadom na ochranu zdravia a bezpečnosť na stavbe jadrového zariadenia nie je možné delegáciu počas návštevy sprevádzať.

PODROBNÝ PROGRAM
12:00 Príchod novinárov na vrátnicu číslo 1 stavby EMO34
12:10 Bezpečnostné školenie, kontrola, nasadenie OOP
12:30 Transfer na brífing
12:40 Možnosť vyhotovenia ilustračných záberov chladiacej veže
13:00 Brífing
13:15 Koniec brífingu
13:30 Transfer na vrátnicu
13:40 V prípade záujmu občerstvenie v kaviarni Energolande, doprava individuálna
 

UPOZORNENIE:

Podmienkou vstupu do areálu sú dlhé nohavice a pevná obuv bez obnaženej päty alebo špice, bez vysokých podpätkov.

 

Slovenské elektrárne si vyhradzujú právo neschváliť akreditáciu s kapacitných, bezpečnostných alebo prevádzkových dôvodov.

Akreditovať sa je nutné vopred elektronicky, akreditácie na mieste nie sú možné.

AKREDITÁCIA UKONČENÁ.

Nie je možné spraviť ďalšiu akreditáciu.

POZN. UDELENIE SÚHLASU

Vaše osobné údaje budú spracúvané v súlade s požiadavkami všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii. Spracúvané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov; dotknutá osoba má tiež právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, pričom ďalšie spracovanie jej osobných údajov bude ukončené. Tieto práva si môžete uplatniť zaslaním žiadosti na dpo@seas.sk.