Prihláška do súťaže

Do súťaže o cenu Aurela Stodolu sa môžu prihlásiť študenti slovenských a českých technických univerzít so svojimi bakalárskymi, diplomovými a dizertačnými prácami z oblasti energetiky.

Elektronickú prihlášku bolo možné odoslať do 15. júla 2017.