Celoareálové havarijné cvičenie v Mochovciach

21/11/2018
Celoareálové havarijné cvičenie v Mochovciach
Na území jadrovej elektrárne sa vo štvrtok 22. novembra spustia sirény systému varovania a vyrozumenia.

Slovenské elektrárne organizujú vo štvrtok 22. novembra súčinnostné celoareálové havarijné cvičenie v lokalite Atómových elektrární Mochovce.

Cieľom cvičenia je preveriť pripravenosť personálu lokality zvládať radiačné udalosti v súlade s Vnútorným havarijným plánom a precvičiť činností vo väzbe na Plány ochrany obyvateľstva, ako aj súčinnosť so štátnou správou a samosprávou v ochrannom pásme AE Mochovce. Koná sa v súlade so schváleným harmonogramom havarijných cvičení a zákonom o civilnej ochrane obyvateľstva.

Na území elektrárne sa doobeda počas tohto cvičenia spustia sirény systému varovania a vyrozumenia s reálnymi akustickými signálmi varovania – dvojminútovým kolísavým tónom sirén a hovorenou informáciou „Pozor cvičenie“.

Súčasťou cvičenia bude aj simulovaná evakuácia zamestnancov AE Mochovce v ochranných oblekoch na kontrolné stanovište v Janíkovciach pri Nitre.

Jadrovej bezpečnosti a s tým súvisiacej príprave personálu na havarijnú odozvu sa venuje najvyššia pozornosť - súčinnostné havarijné cvičenia sa konajú raz za 3 roky, bežné celoareálové havarijné cvičenia raz za rok a nácviky havarijnej komisie 8 krát ročne. Na priebeh cvičení dozerajú  inšpektori Úradu jadrového dozoru SR.