Deň kariéry do elektrární pritiahol vyše 100 vysokoškolákov

10/10/2018
Deň kariéry do elektrární pritiahol vyše 100 vysokoškolákov
Vysoká účasť potvrdila záujem o prácu v Slovenských elektrárňach. Odovzdali sme aj Ceny Aurela Stodolu za rok 2018.

Viac než sto študentov technických smerov z celého Slovenska prišlo vo štvrtok 4. októbra na Deň kariéry, ktorý pre nich v Energolande Mochovce pripravili Slovenské elektrárne.

Nádejní energetici sa stretli s dlhoročnými odborníkmi z energetiky, aby sa spolu zhovárali o práci v elektrárňach a dozvedeli sa viac o ich prevádzke, údržbe, výrobe a predaji elektriny a tepla.

Keďže každý piaty účastník študoval jadrové a fyzikálne inžinierstvo, neprekvapilo, že najväčší záujem prejavili o oblasť riadenia jadrovej elektrárne z blokovej dozorne, o fyziku reaktora a inžiniering.

Vysoká účasť na Dni kariéry ukazuje, že študenti chcú aktívne komunikovať a majú záujem pracovať v Slovenských elektrárňach. V blízkej budúcnosti tomu najväčší výrobca elektriny na Slovensku chce prispôsobiť aj svoju ponuku pre študentov – od stáží, cez odborné vedenie pri diplomových alebo dizertačných prácach, až po pracovné ponuky.

Cieľom elektrární je pracovať s najlepšími študentmi už počas ich štúdia, a tak im pomôcť v rozhodovaní sa o kariére – aby ju naštartovali práve v Slovenských elektrárňach.

Nominanti na Cenu Aurela Stodolu, ktorú udeľujeme už 10 rokov, v rámci podujatia prezentovali svoje bakalárske, diplomové a dizertačné práce. Záverečné práce súvisiace s energetikou v lete hodnotila odborná komisia zložená zo zástupcov Slovenských elektrární a Výboru Slovenských elektrární pre spoluprácu s univerzitami, ktorý zastupovali prof. František Janíček zo Slovenskej technickej univerzity a prof. Juraj Altus z Žilinskej univerzity.

Z piatich nominovaných si Cenu Aurela Stodolu odniesli:

AUTOR A NÁZOV PRÁCETYP PRÁCEŠKOLAFAKULTAŠTUDIJNÝ ODBOR
Botková Barbora

Analýza palivových cyklov za účelom optimalizácie prevádzky jadrových elektrární
bakalárska STU BA Fakulta elektrotechniky a informatiky Jadrové a fyzikálne inžinierstvo
Bednár Dávid

Výpočty polí príkonov efektívnej dávky od žiarenia gama pri vyraďovaní jadrových zariadení
diplomová STU BA Fakulta elektrotechniky a informatiky Jadrové a fyzikálne inžinierstvo
Širanec Marek

Vplyv na cezhraničné prenosy medzi SK-HU po vybudovaní nových vedení 400 kV
diplomová Žilinská univerzita v Žiline Elektrotechnická fakulta Elektroenergetika
Bendík Jozef

Elektromagnetické polia v okolí vonkajších silových vedení
dizertačná STU BA Fakulta elektrotechniky a informatiky Elektroenergetika

Slovenské elektrárne podporujú školstvo, vedu a výskum na základe Memoranda o dlhodobej spolupráci, ktoré so slovenskými technickými univerzitami podpísali v roku 2007.