Elektrárne odmietajú všetky výhrady predsedu vlády SR

04/12/2014
Elektrárne odmietajú všetky výhrady predsedu vlády SR
Slovenské elektrárne jednoznačne odmietajú všetky výhrady predsedu vlády SR o údajnom porušovaní zmluvy o prevádzke VE Gabčíkovo.

Slovenské elektrárne jednoznačne odmietajú všetky výhrady predsedu vlády SR  o údajnom porušovaní zmluvy o prevádzke VE Gabčíkovo. „Opätovne zdôrazňujeme, že sme vždy konali v súlade s požiadavkami a dohodami manažmentu elektrárne. Očakávame oficiálne oznámenie výpovede a  nevylučujeme, že podnikneme právne kroky na ochranu našich práv,“ uviedli Slovenské elektrárne vo svojom stanovisku.

Pokiaľ ide o zmluvné záväzky, v súlade s dnes platnými dohodami s vlastníkom elektrárne od roku 2001 (dlho pred privatizáciou Slovenských elektrární, pozn.), Slovenské elektrárne dostávajú každý rok 35% výnosov z elektriny vyrobenej na Gabčíkove, ale zároveň platia všetky fixné prevádzkové náklady a náklady na údržbu elektrárne. Spoločnosť nepretržite investuje do projektov na zvyšovanie prevádzkovej spoľahlivosti a bezpečnosti elektrárne.

Napriek náročnému hedžovaniu (zabezpečovaniu odbytu, pozn.) kolísavej výroby vodnej elektrárne Gabčíkovo spoločnosť Slovenské elektrárne predáva v Gabčíkove vyrobenú elektrinu za ceny vyššie ako priemer trhu, a to vďaka širokému portfóliu elektrární. To by nebolo možné pri prevádzkovaní elektrárne Gabčíkovo samostatne.

„Sme úprimne prekvapení dnešnými tvrdeniami o generálnej oprave elektrárne, pretože obaja akcionári spoločnosti sa na poslednom Valnom zhromaždení Slovenských elektrární, ktoré sa konalo   21.  novembra 2014, dohodli na realizácii generálnej opravy turbíny o dva roky skôr oproti plánovanému termínu,“ uvádza sa v stanovisku elektrární. 

Na základe tohto rozhodnutia Slovenské elektrárne už začali pripravovať príslušnú dokumentáciu a informovali  spoločnosť  Vodohospodárska Výstavba a Úrad vlády SR o novom pláne generálnych opráv turbíny, ktoré môžu začať s prípravnými prácami v roku 2015.

E SlovenskoOtázke údržby VE Gabčíkovo, ktorá od jeho spustenia prebieha na najvyššej profesionálnej úrovni, sa Slovenské elektrárne na stranách 14 – 16 venujú aj v septembrovom vydaní podnikového časopisu E Slovensko. Čítať >>