Nováky: Ukončenie testovania náhradnej spaľovacej jednotky

28/02/2017
Nováky: Ukončenie testovania náhradnej spaľovacej jednotky
Slovenské elektrárne ukončili dňa 28. februára prevádzkový pokus na treťom bloku elektrárne Nováky v súlade harmonogramom schváleným v novembri 2016.

Slovenské elektrárne ukončili 28. februára prevádzkový pokus na treťom bloku elektrárne Nováky v súlade harmonogramom schváleným v novembri 2016.

Vykonané emisné merania a monitoring spalín budú slúžiť ako podklad pre detailnú analýzu investičných a prevádzkových nákladov zameranú na posúdenie možnosti vzniku takzvanej náhradnej spaľovacej jednotky, ktorá by sa používala v prípade výpadku alebo odstavenia prevádzkovaných blokov 1 a 2.

Prípadné vytvorenie náhradnej spaľovacej jednotky bude môcť byť realizované iba na základe príslušných rozhodnutí orgánov na úseku ochrany životného prostredia a pri plnení emisných limitov.