Ukážte sa v dobrom svetle 2018

28/05/2018
Ukážte sa v dobrom svetle 2018
Podporte dobrú vec a zahlasujte za projekty vo vašom okolí! Hlasujeme do 19. júna 2018. Víťazov podporíme z Nadačného fondu Slovenských elektrární.

Aj tento rok sme spustili možnosť jedným kliknutím zmeniť svet okolo nás.

Stačí zahlasovať v rámci 6. ročníka Zamestnaneckého grantového programu Ukážte sa v dobrom svetle.

Vyberte si jeden z 26 projektov a hlasujte zaň!

15 projektov získa grant do výšky 1 000 eur

Aj tento rok to bude masovka! Tisíce dobrovoľníkov z firiem a z verejnosti sa každý rok zapájajú do najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe – Naše Mesto.

V tomto roku sa do podujatia zapojí aj viac ako 500 firemných dobrovoľníkov zo Slovenských elektrární, ktorí 8. a 9. júna budú meniť k lepšiemu tvár našich miest a obcí.

Hlasujte za jeden z 26 projektov

Skrášľovanie parkov a verejných priestorov, úprava zariadení škôl a škôlok, obnova športovísk alebo pamiatok. Projekty neboli vyberané náhodne. Ambasádori projektov – zamestnanci elektrární, dlhodobo spolupracujú s občianskymi združeniami, školami, škôlkami alebo samosprávami v mieste kde pracujú alebo žijú.

Druhé kolo grantovej výzvy Ukážte sa v dobrom svetle 2018 dáva možnosť prehĺbiť existujúcu spoluprácu cez dlhodobejšie projekty. O ich podpore môže verejnosť hlasovať na tejto stránke až do 19. júna.

Ak sa chcete dozvedieť viac o projekte, na ktorý žiada podporu konkrétna organizácia, kliknite na jej názov:

LOKALITA: ELEKTRÁRNE VOJANY

Združenie rodičov pri Materskej škole Vojany

Názov projektu: Bezpečná a pekná škôlka Vojany 2018
Ambasádor: Jozef Slávik
Miesto: Vojany

V rámci projektu chce združenie rodičov aktívne pomôcť zlepšiť podmienky výchovy a vzdelávania detí v Materskej škole vo Vojanoch prostredníctvom úpravy prostredia, v ktorom trávia deti každodenne svoj čas. V priestoroch šatní je prasknutá a rozbitá dlažba, čo ohrozuje bezpečnosť detí, rovnako opravu potrebujú aj schody pred školskou jedálňou. V pláne je výmena dlažby za protišmykovú, úprava schodov pred školskou jedálňou a drobné opravy a vymaľovanie priestorov.

LOKALITA: ELEKTRÁRNE NOVÁKY

Cirkevná základná škola Jána Krstiteľa v Partizánskom

Názov projektu: Obnova priestorov školy
Ambasádor: Branislav Filip
Miesto: Partizánske, Nám. SNP 200/22

S rastúcim počtom žiakov je treba rozšíriť priestory školy. V súčasnej budove školy je dostatok priestorov, ktoré si vyžadujú rekonštrukciu. Školu čaká výmena okien, podlahy a maľovanie stien. V minulom roku sa pri podobnej rekonštrukcii zapojilo vyše 20 dobrovoľníkov aj z radov rodičov študentov. Tento rok očakávame, že sa podarí vytvoriť priestor na pomoc pre približne podobný počet dobrovoľníkov.


Obec Zemianske Kostoľany

Názov projektu: Malé dopravné ihrisko
Ambasádor: Ján Milo
Miesto: ZŠ s MŠ, Ulica 4. apríla 60/28, Zemianske Kostoľany

Počas Nášho mesta sú v pláne drobné opravy a úpravy na školskom dvore a v školskej záhrade základnej a materskej školy. Natierať sa budú drevené preliezky a lavičky, opravia sa pokazené vyvýšené záhony. V pláne je dosadenie uhynutých kríkov do kvetinovej záhradky a úprava trávnatej plochy pri vstupe do škôlky a kvetinových záhonov v areáli MŠ. Druhá časť projektu sa venuje vybudovaniu malého dopravného ihriska. Ide o úpravu povrchu bezpečnostnou gumenou dlažbou, ktorá sa používa pre detské ihriská. Na tento povrch sa bude kresliť a podľa potreby sa obmenia rôzne prvky dopravného ihriska.


Základná škola s materskou školou Diviacka Nová Ves

Názov projektu: Voľný čas na našej škole
Ambasádor: Vlasta Šimková
Miesto: Diviacka Nová Ves 260

Cieľom projektu je vybudovať detské ihrisko, na ktorom by deti trávili voľný čas a aktivity v rámci školského klubu detí. Škola nemá telocvičňu ani multifunkčné ihrisko, ale disponuje veľkým areálom, na ktorom je v pláne umiestniť detské ihrisko. Budovať sa bude čitateľský kútik pre deti ZŠ aj MŠ v priestoroch ZŠ.


Základná škola s materskou školou Bystričany

Názov projektu: Štyri ročné obdobia v záhrade
Ambasádor: Ján Cifrík
Miesto: Bystričany 12/1

Cieľom projektu je rekultivácia nevyužívanej plochy v areáli základnej školy v Bystričanoch, ktorá slúžila v minulosti ako školské políčko. Na ploche približne 40 m2 vznikne okrasná záhrada s motívom štyroch ročných období. Plocha sa rozdelí na štyri záhony, oddelené štrkovými chodníčkami a malým centrálnym priestorom. Doplnia sa lavičky. Záhrada bude slúžiť na vzdelávanie žiakov základnej školy a relaxáciu nielen detí, ale aj návštevníkov školy.


Základná škola v Prievidzi

Názov projektu: Maľované ihrisko
Ambasádor: Jozef Lovecký
Miesto: ZŠ Rastislavova ulica 416/4, Prievidza

Cieľom projektu Maľované ihrisko je doplnenie a dotvorenie existujúcej rekreačno-pohybovej zóny o rôzne prvky pre deti, maľované na betónovú plochu. Zároveň sa klasická nefunkčná panelová stena zmení na Maľovaný svet - školskú tabuľu v exteriéri. Tiež sa osadia tabule na zrenovovanú stenu.


Občianske združenie zvedavé chrobáčiky

Názov projektu: Čarovná záhrada
Ambasádor: Rastislav Bakus
Miesto: MŠ Banícka 22/45, Lehota pod Vtáčnikom

V rámci projektu sa chystá vybudovanie veľkého záhradného komplexu pre rôzne aktivity a vzdelávanie detí. Altánok bude slúžiť na organizovanie rôznych stretnutí najmä stretnutí s Klubom dôchodcov počas fašiangov, stavania mája či oslavy Dňa detí. Cieľom aktivity v rámci iniciatívy Naše mesto je vybudovanie záhradky pre deti a príprava prostredia pre samotný projekt, vysadenie ovocných stromov a bylinkovej a zeleninovej záhradky.


Mesto Prievidza

Názov projektu: Náučný chodník v Mestskom parku
Ambasádor: Vladimír Macháček
Miesto: Námestie slobody 14, Prievidza

Zámerom mesta  je vybudovanie náučného chodníka v Mestskom parku v Prievidzi. Chodník bude situovaný okolo jazierka, počas dobrovoľníckej akcie sa bude sadiť 27 druhov stromov a kríkov. Zároveň sa osadia informačné tabule  a rozšíri sa pikniková zóna.

LOKALITA: VODNÉ ELEKTRÁRNE

Autis

Názov projektu: Aby nám bolo útulne a teplučko, hipoterapia
Ambasádor: Marián Ježík
Miesto: Jána Zemana 95, Trenčín

Trenčianske autistické centrum Pro Autis sa nachádza v neďalekej obci Soblahov, v horskom prostredí, v budove bývalej horárne. V budove sa kúri drevom, ktoré má združenie vďaka pomoci mesta Trenčín. Dobrovoľníci budú chystať drevo na zimu. V rámci svojich aktivít poskytuje centrum Autis odbornú činnosť a hipoterapiu rodičom a deťom bezplatne. Realizácia projektu by pomohla pokryť náklady na hipoterapiu na 4 mesiace.


Obec Dolné Srnie

Názov projektu: Kultúrna a oddychová zóna – dokončenie
Ambasádor: Milan Chovanec
Miesto: Obec Dolné Srnie 242

V rámci aktivity Naše mesto dokončíme altánok, osadíme zábradlie, podbijeme strechu tatranským profilom a natrieme ho farbou. V druhej časti výzvy chce obec zakúpiť a upevniť pružinovú hojdačku pre deti. V pláne je aj slávnostné otvorenie s programom, v rámci ktorého budú súťažiť mužstvá rodičov, Jednoty dôchodcov a športovcov vo varení gulášu. Pre deti bude pripravené športové popoludnie.


Združenie aktivít voľného času Relax – Energetik

Názov projektu: Rekonštrukcia oplotenia areálu chaty
Ambasádor: Peter Belák
Miesto: Považské Podhradie 287, Považská Bystrica

Chata Rajecké Teplice vo vlastníctve občianskeho združenia Relax – Energetik našich zamestnancov slúži na pobyt v krásnej prírode v okolí Rajca. Počas dobrovoľníckej akcie má združenie v pláne opraviť oplotenie areálu chaty a zároveň vymeniť jednu z troch častí poškodeného oplotenia. Druhá časť projektu ráta s dokončením opráv u zvyšných dvoch častí oplotenia areálu.


LA-VI-NA

Názov projektu: Klubovňa pre deti v Záriečí
Ambasádor: Ondrej Tőrők
Miesto: Záriečie 199, Mestečko

Cieľom je vytvorenie klubovne pre deti v Záriečí. V pláne je prerábka starej kuchyne, pôvodne patriacej pod bývalú jedáleň, na príjemné miesto pre budovanie komunity. Priestor bude slúžiť deťom aj dospelým, v súlade s cieľom OZ odbúravanie medzigeneračných rozdielov. V lokalite chýba komunitný priestor a preto deti často trávia čas v krčme na kofole. V rámci iniciatívy Naše mesto sa bude upratovať les v okolí sídliska Rozkvet v Považskej Bystrici.


Združenie rodičov pri základnej škole Na dolinách Trenčín

Názov projektu: Školské átrium – botanická záhrada
Ambasádor: Matúš Mišík
Miesto: Na dolinách 27, Trenčín

Málo využívaný priestor školského átria poskytuje úžasný potenciál pre edukačné, športové i kultúrne aktivity. Cieľom projektu je preto revitalizácia s ohľadom na to, že ide o kultúrnu pamiatku v rámci Detského mestečka v Trenčíne. V prvej fáze projektu dôjde k záhradným úpravám a výsadbe kvetinových záhonov, v druhej fáze chce združenie nakúpiť exteriérový mobiliár – lavice na vyučovanie, stretnutia rodičov a krúžkové činnosti.


Občianske združenie Vĺčik

Názov projektu: Spomienka na SNP
Ambasádor: Branislav Ježík
Miesto: Hrabovka 115, Hrabovka

Už počas minuloročnej aktivity sa občianskemu združeniu podarilo vyčistiť a sprístupniť pre verejnosť dva zo štyroch vojenských bunkrov. V tomto roku sa plánuje obnova ďalších, v ktorých by sa neskôr mohli organizovať kultúrne podujatie k výročiu SNP s celodenným programom pre deti.

LOKALITA: ATÓMOVÉ ELEKTRÁRNE BOHUNICE

Materská škola Slniečko, Skalica

Názov projektu: Zelený detský svet
Ambasádor: Martin Korčák
Miesto: Pod Kalváriou č.22, Skalica

Pod vedením permakultúrneho dizajnéra v spolupráci s deťmi, pedagogickými zamestnancami školy vybudujeme na záhrade rôzne prírodné permakultúrne prvky. Prírodná záhrada skvalitní prostredie, v ktorom deti trávia svoj čas, a jej prvky sa budú aktívne využívať pri výchovno-vzdelávacom procese. Na workshope vybudujeme jednotlivé prvky záhrady a zapoja sa doň deti materskej školy, ich rodiny a priatelia MŠ počas dobrovoľnej brigádnickej činnosti.


Občianske združenie FAIN

Názov projektu: Živá záhrada
Ambasádor: Jaroslava Henčeková
Miesto: Na Vršku 413/5, Špačince

Združenie využíva svoje centrum pre prácu s deťmi, mládežou, seniormi a verejnosťou. Za nádvorím a altánkom sa však nachádza záhrada, ktorá potrebuje brigádu na zútulnenie a organizáciu spoločenských aktivít: vyčistiť a vysadiť okrasné dreviny V druhej fáze sa ráta s výsadbou ihličnanov a úpravou terénu.


Basketbalový klub AŠK Slávia, Trnava

Názov projektu: Basketbalové dievčenské talenty
Ambasádor: Roman Remenár
Miesto: Rybníkova 1, Trnava

V rámci dobrovoľníckeho podujatia sa zapojí verejnosť do aktívneho športovania a členky klubu AŠK Slávia Trnava predvedú ukážku basketbalu začínajúcim členkám. V rámci druhej časti projektu chce klub zafinancovať športové sústredenie pre svoje členky v Škole prírody na Kľačne.


Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ Červeník

Názov projektu: Rekonštrukcia vonkajších drevených komponentov a vstupnej časti MŠ v Červeníku
Ambasádor: Ľubica Knoblochová
Miesto: Osloboditeľov 9, Červeník

Prostredníctvom projektu sa združenie rodičov snaží získať podporu na zakúpenie ekologických farieb, ktorými sa budú natierať drevené prvky detského ihriska, nachádzajúcom sa v areáli školského dvora, čím chce deťom nie len zatraktívniť hru, ale aj u nich vytvárať povedomie o dôležitosti zdravého a čistého životného prostredia. Následne sa chce združenie zaoberať rekonštrukciou drevených komponentov, z ktorých sú uvedené dopravné prostriedky skonštruované, a ktoré sa vplyvom počasia začali z nosnej konštrukcie uvoľňovať.

LOKALITA: ATÓMOVÉ ELEKTRÁRNE MOCHOVCE

Mesto Zlaté Moravce

Názov projektu: Obnova areálu a záhrady materskej školy
Ambasádor: Milan Kabát
Miesto: 1. mája 2, Zlaté Moravce

Cieľom projektu je vytvoriť priestor pre deti, kde záujem o pohybové aktivity a pohyb v prírode prevýšia potrebu hrať sa na tabletoch, telefónoch alebo počítačoch a zaistia bezpečnosť pri športových aktivitách. Po zrealizovaní projektu sa vytvorí bezpečný priestor, kde sa budú môcť uskutočniť rôzne športové aktivity. Výsadbou stromov a osadením lavičiek sa vytvoria oddychové zóny, kde si deti budú môcť oddýchnuť.


Michaelis

Názov projektu: Skrášlenie priestorov pre deti a mládež
Ambasádor: Branislav Matľák
Miesto: Kvetná 26, Levice

Cieľom projektu je vylepšenie a skrášlenie prostredia detského a mládežníckeho klubu, kde sa stretávajú deti, mládež i celé rodiny. V priestoroch sa nachádzajú aj interiérové športové a voľnočasové vybavenia. Zámerom v nasledovnom období je príprava spoločného kultúrneho podujatia pre verejnosť a prepojenie komunít.


Gymnázium Andreja Vrábla

Názov projektu:  Premena školského parku
Ambasádor: Ján Forgáč
Miesto: Mierová 5, Levice

Školský park sa revitalizuje za pomoci Zamestnaneckého grantového programu už niekoľko rokov, podarilo sa tu upraviť terén, vysadiť zeleň, zastrešil a upravil sa menší výukový priestor a rozostaval sa altánok. V nasledujúcej fáze chce gymnázium do priestoru osadiť lavičky a vysadiť zeleň. Výsledkom bude moderný  parkový priestor, ktorý bude žiakom a učiteľom školy slúžiť na oddych, vzdelávanie a športové aktivity.


Materské centrum Lipka

Názov projektu: Revitalizácia MŠ v Tlmačoch
Ambasádor: Daniela Chovanová
Miesto: Nám. Odborárov 9, Tlmače

Materské centrum Lipka pomôže skrášliť exteriér aj interiér materskej školy v Tlmačoch - Dolná časť tak, aby sa komunity detí ľahšie prepojili a umožnili hladšiu adaptáciu tých, ktorí škôlku ešte nenavštevujú. Plot sa natrie veselými farbami a vznikne bylinkovo-ovocná záhradka pre zážitkové vzdelávanie. V druhej fáze projektu sa zakúpi nový detský nábytok.


OZ Svetielko nádeje

Názov projektu: Šikovné ruky pre detský hospic
Ambasádor: Mária Homolová
Miesto: Chránená dielňa Levice

Mobilný hospic vytvára v domácom prostredí podmienky na čo najdôstojnejší zvyšok života s materiálnym, prístrojovým a zdravotníckym zabezpečením. Tím združenia, zložený z lekárov, sestier, psychológa, sociálneho pracovníka a liečebného pedagóga, je detským pacientom k dispozícii 24 hodín denne 7 dní v týždni. Keďže hospicovú starostlivosť poskytovalo združenie aj detským onko-pacientom v Leviciach, dobrovoľnícke aktivity budú prebiehať v chránenej dielni bývalej pacientky. Vyrábať sa budú darčekové predmety.


Obec Slepčany

Názov projektu: Modernizácia priestorov školy II.
Ambasádor: Alena Godálová
Miesto: Slepčany 241

Projekt nadväzuje na predchádzajúce aktivity, v rámci dobrovoľníckej aktivity Naše mesto by obec rada upravila okolie školy a škôlky v Slepčanoch. Bude sa kosiť, sadiť a natierať oplotenie areálu. V druhej časti projektu sa má obnovovať vybavenie školskej jedálne, poškodené stoly a stoličky nahradia nové.

LOKALITA: RIADITEĽSTVO SLOVENSKÝCH ELEKTRÁRNÍ, BRATISLAVA

Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Dr. M. Hodžu

Názov projektu: Milé malé ihrisko
Ambasádor: Dorota Kráková
Miesto: Podjavorinskej 1, Bratislava-Staré Mesto 

Troj- až 6-ročné deti z materskej školy Dr. M. Hodžu majú denne k dispozícii dvorček, kde sa môžu hrávať a rozvíjať svoje schopnosti. Cieľom projektu je zlepšenie podmienok pre rozvoj ich telesnej kultúry a pohybu vzhľadom na zlý stav ihriska. Dvorček potrebuje nové hracie prvky a zároveň kvalitnejšie a novšie zázemie a rekonštrukciu niektorých hracích prvkov.


ZOO Bratislava

Názov projektu: Môj domček
Ambasádor: Petra Kotyrová
Miesto: Mlynská dolina 1A, Bratislava

Cieľom projektu Môj domček je úprava obydlí ovečiek ouessantských, ktoré potrebujú nové oplotenie, výbeh totiž susedí s ubikáciou medveďa hnedého. Je tiež potrebné vyčistiť priekopu vo výbehu žiraf a zebier od nánosu hliny. V rámci aktivity Naše mesto dobrovoľníci svojou pomocou prispejú k zvýšeniu komfortu bývania zvierat vo vnútornej aj lesnej časti ZOO. Medzi hlavné činnosti bude patriť napríklad vápnenie stien, čistenie výbehov, maľovanie mreží, či dezinfekcia priestorov. Za pomoc sa poďakujú kone domáce, kulany turkmenské, ťavy dvojhrbé, oryxy arabaské, sitatungy západné a kapybary.


HLASOVANIE UKONČENÉ