Ukončenie odstávky 1. bloku AE Mochovce

17/04/2015
Ukončenie odstávky 1. bloku AE Mochovce
Strednodobá odstávka bola prvou v pláne generálnych odstávok slovenských atómových elektrární pre rok 2015

Slovenské elektrárne, spoločnosť skupiny Enel, ukončili dnes, v piatok 17. apríla, generálnu odstávku 1. bloku Atómových elektrární Mochovce prifázovaním prvého turbogenerátora. Táto strednodobá odstávka bola prvou v tohtoročnom pláne generálnych odstávok slovenských atómových elektrární.

Odstávky a opravy sú štandardnou súčasťou životného cyklu každej elektrárne a uskutočňujú sa podľa dlhodobo plánovaného procesu.

Odstávka na prvom bloku AE Mochovce zahŕňala úplné vyvezenie paliva z reaktora a oddrenážovanie reaktora kvôli privareniu novej potrubnej trasy núdzového chladenia reaktora, využívanej v prípade ťažkej havárie. Ide o jedno z opatrení zameraných na prevenciu ťažkých havárií, ktoré majú byť zrealizované do konca tohto roka.

Po vykonaní údržby sa vykonala pevnostná tlaková skúška, ktorá preukázala tesnosť primárneho okruhu a pripravenosť na prevádzku.