Ventilátorom proti mrazu? Vieme, ako na to

14/02/2017
Ventilátorom proti mrazu? Vieme, ako na to
Krátkodobým efektívnym odstránením nežiaducej námrazy reverzným chodom ventilátorov v Elektrárňach Vojany predchádzame poškodeniu chladiacej sústavy.

Elektráreň Vojany (EVO) na východe Slovenska má v prevádzke dva 110-megawattové bloky – EVO 15 a EVO 16, ktoré majú chladenie kondenzátorov na uzavretý okruh.

To znamená, že teplá voda z elektrárne neodteká, ale sa ochladzuje vo ventilátorových chladiacich vežiach.

Z hlavného toku rieky Laborec sa dopĺňajú iba straty spôsobené odparovaním pri chladení. Každá z troch veží má jedenásť chladiacich jednotiek, ktoré sa skladajú zo:

  • zbernej nádrže,
  • chladiacej sústavy,
  • difúzora,
  • ventilátora.

Prevádzkovať ventilátory v zime nie je potrebné, pretože teplá voda sa dostatočne ochladí rozstrekovaním na chladiacu sústavu. Situácia sa zmení, keď prídu väčšie mrazy. Tak, ako v januári 2017.

Pri dlhodobých mínusových teplotách na chladiacich plochách veží vzniká nežiaduca námraza. Preťažuje výplň chladiacich plôch a môže spôsobiť až ich zborenie. Vtedy je nutné preventívne zapnúť ventilátory na opačný, teda reverzný chod. Námrazy v chladiacej sústave sa roztopia vplyvom obráteného prúdenia vzduchu z difúzora zhora nadol, kedy sa spomalí odparovanie teplej vody a jej "podržaním" na chladiacej ploche sa rozpustí námraza v dolnej časti veže. 

Námraza. Chladiace veže vo Vojanoch.Námraza. Chladiace veže vo Vojanoch.

Krátkodobým efektívnym odstránením námrazy reverzným chodom ventilátorov predídeme poškodeniu chladiacej sústavy. Zároveň zabránime zhoršeniu účinnosti chladiacich veží, ktorá má priamy vplyv na ekonomiku prevádzky v každej elektrárni s uzavretým chladiacim okruhom. Takýto jedinečný systém majú Slovenské elektrárne iba vo Vojanoch.