Dozorná rada

Dozorná rada spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., má pätnásť členov (aktuálne 11, bez troch členov volených zamestnancami Slovenských elektrární, a.s., a bez jedného nominanta Slovak Power Holding B.V.). Dozornej rade predsedá jej predseda, ktorého v čase jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda. Funkciu predsedu, podpredsedu a členov dozornej rady zastávajú:

Ivan Šramko, nominant Slovenskej republiky
predseda

Jiří Feist, nominant Slovak Power Holding B.V.
podpredseda

 

Členovia:

Stefano Checchi, člen, nominant Slovak Power Holding B.V.
Bohumil Kratochvíl
, člen, nominant Slovak Power Holding B.V.
Elisabetta Barberi
, člen, nominant Slovak Power Holding B.V.
Pavel Janík
, člen, nominant Slovak Power Holding B.V.
Maria Antonietta Giannelli, člen, nominant Slovak Power Holding B.V.
Giuseppe Ferrara, člen, nominant Slovak Power Holding B.V.
Jozef Tischler, člen, nominant Slovenskej republiky
Ján Topoľovský, člen, zvolený zamestnancami spoločnosti
Zdenek Turian, člen, zvolený zamestnancami spoločnosti

(Ak nie je uvedené inak, údaje sú platné k 31. máju 2021)