Dozorná rada

Dozorná rada spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., má pätnásť členov. Dozornej rade predsedá jej predseda, ktorého v čase jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda. Funkciu predsedu, podpredsedu a členov dozornej rady zastávajú:

Richard Paško, nominant Slovenskej republiky
predseda

Roberto Antonio Enzo Deambrogio, nominant Slovak Power Holding B.V.
podpredseda

Členovia:

Vittorio Giuseppe Francesco Vagliasindi, člen, nominant Slovak Power Holding B.V.
Michele Bologna, člen, nominant Slovak Power Holding B.V.
Rodolfo Avogadro di Vigliano, člen, nominant Slovak Power Holding B.V.
Jan Špringl, člen, nominant Slovak Power Holding B.V.
Jiří Feist, člen, nominant Slovak Power Holding B.V.
Pavel Janík, člen, nominant Slovak Power Holding B.V.
Jan Stříteský, člen, nominant Slovak Power Holding B.V.
Zdenek Turian, člen, zvolený zamestnancami spoločnosti
Ľudovít Hacaj, člen, zvolený zamestnancami spoločnosti
Oľga Beckerová, členka, zvolená zamestnancami spoločnosti
Ján Topoľovský, člen, zvolený zamestnancami spoločnosti
Jozef Kubovič, člen, zvolený zamestnancami spoločnosti
Eduard Metke, člen, nominant Slovenskej republiky

(Ak nie je uvedené inak, údaje sú platné k 22. decembru 2016)