Dozorná rada

Dozorná rada spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., má pätnásť členov. Dozornej rade predsedá jej predseda, ktorého v čase jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda. Funkciu predsedu, podpredsedu a členov dozornej rady zastávajú:

Georgios Karavas, nominant Slovak Power Holding B.V.
predseda

Richard Paško, nominant Slovenskej republiky
podpredseda

Členovia:

Vittorio Giuseppe Francesco Vagliasindi, člen, nominant Slovak Power Holding B.V.
Giuseppe Turchiarelli, člen, nominant Slovak Power Holding B.V.
Rodolfo Avogadro di Vigliano, člen, nominant Slovak Power Holding B.V.
Lukáš Maršálek, člen, nominant Slovak Power Holding B.V.
Jiří Feist, člen, nominant Slovak Power Holding B.V.
Pavel Janík, člen, nominant Slovak Power Holding B.V.
Jan Stříteský, člen, nominant Slovak Power Holding B.V.
Zdenek Turian, člen, zvolený zamestnancami spoločnosti
Ľudovít Hacaj, člen, zvolený zamestnancami spoločnosti
Oľga Beckerová, členka, zvolená zamestnancami spoločnosti
Ján Topoľovský, člen, zvolený zamestnancami spoločnosti
Jozef Kubovič, člen, zvolený zamestnancami spoločnosti
Eduard Metke, člen, nominant Slovenskej republiky

(Ak nie je uvedené inak, údaje sú platné k 12. decembru 2017)