Elektrárne Vojany

Stručne o elektrárni

Závod Elektrárne Vojany sa nachádza na východnom Slovensku v okrese Michalovce. Celkový inštalovaný výkon v súčasnosti prevádzkovaných blokov elektrárne Vojany I (EVO I) je 2x110 MW. Výhodná poloha v blízkosti ukrajinských hraníc, maximálne skrátenie širokorozchodnej trate poloantracitového uhlia z Donbasko-Kuzbeckej ťažobnej oblasti a možnosť odberu chladiacej vody z Laborca boli najdôležitejšími hľadiskami pre rozhodnutie o výstavbe tejto tepelnej elektrárne. Elektráreň Vojany zabezpečuje dodávkou bázovej elektrickej energie spoľahlivosť prenosovej sústavy východného Slovenska. Tiež poskytuje pre elektrizačnú sústavu podporné služby potrebné na udržanie kvalitatívnych ukazovateľov sústavy. Umožňujú to bloky č. 5 a 6 svojím regulačným rozsahom 40 resp. 50 – 110 MW. Od roku 2009 je do paliva pridávaná biomasa – drevná štiepka. Elektráreň tak prispieva k ochrane životného prostredia regiónu, čím výrazne znižuje emisie oxidu uhličitého, hoci nemá žiadnu štátnu podporu resp. garantovanú výkupnú cenu za využívanie obnoviteľného zdroja energie. Na bloku č. 6 spoluspaľuje 7 % (80 – 90 ton denne), na bloku č. 5 až 22 %, čo činí 400 ton biomasy za deň. V rokoch 2009 – 2015 ušetril závod životné prostredie od viac ako 220 000 ton emisií CO2.
Elektrárne VojanyElektrárne VojanyElektrárne VojanyElektráreň Vojany
  • Elektrárne Vojany
  • Elektrárne Vojany
  • Elektrárne Vojany
  • Elektráreň Vojany

Do útrob elektrárne

História
Technické parametre
Životné prostredie
Informačná komisia

1960

Schválenie výstavby EVO I

1961

Začiatok výstavby EVO I

1966

Spustenie blokov EVO I do prevádzky.

1966

Schválenie výstavby EVO II

1968

Začiatok výstavby EVO II

1974

Spustenie EVO II do prevádzky.
ELEKTRÁREŇ VOJANY I

Inštalovaný výkon EVO I
220 MW
Počet blokov
2
Palivo
čierne poloantracitové uhlie (T-uhlie)
Kotol č. 5 a 6: jednobubnový, s prirodzenou cirkuláciou a cirkulujúcou fluidnou vrstvou

Výkon
325,4 t/hod
Výstupný tlak pary
14,6 Mpa
Začiatok výstavby
1997
Uvedenie do prevádzky
2001
phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-rightplus-circlechevron-right-circle