MVE Malé Gabčíkovo - S VII

Stručne o elektrárni

Na využitie vody pre zabezpečenie napájania zavlažovacieho kanála S VII bola na vtokovom kanále tesne pred plavebnými komorami stupňa Gabčíkovo postavená malá vodná elektráreň, v ktorej sú inštalované dva agregáty s Francisovou turbínou. Aj táto MVE bola zaradená v pôvodnom Zmluvnom projekte Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros. Zmluva o prevádzke VE Gabčíkovo na obdobie 30 rokov bola uzatvorená 10. marca 2006 medzi štátnym podnikom Vodohospodárska výstavba a Slovenskými elektrárňami. Štátny podnik Vodohospodárska výstavba využil právo, ktoré mu Zmluva o prevádzke VEG dáva, a 4. decembra 2014 vypovedal zmluvu bez udania dôvodu. Slovenské elektrárne tak elektráreň prevádzkovali do 10. marca 2015. Všetky dokumenty súvisiace s prevádzkovaním Gabčíkova nájdete tu.

Do útrob elektrárne

História
Technické parametre
Životné prostredie
Informačná komisia
Kategória
prietočná
Výkon inštalovaný
1,04 MW
Tok
Dunaj
Typ turbíny
Francis
Prietok
2x4 m3.s-1
Počet turbo agregátov
2
Rok uvedenia do prevádzky
1994
Priemerná ročná výroba
3,6 GWh
phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-rightplus-circlechevron-right-circle