MVE Mošoň

Stručne o elektrárni

Rovnako ako VE Čunovo, je aj MVE Mošoň predmetom náhradného riešenia uvedenia vodného diela Gabčíkovo do prevádzky. Sú v nej inštalované dva agregáty s priamoprietočnou Kaplanovou turbínou a odpadná voda napája Mošoňské rameno Dunaja. Zmluva o prevádzke VE Gabčíkovo na obdobie 30 rokov bola uzatvorená 10. marca 2006 medzi štátnym podnikom Vodohospodárska výstavba a Slovenskými elektrárňami. Štátny podnik Vodohospodárska výstavba využil právo, ktoré mu Zmluva o prevádzke VEG dáva, a 4. decembra 2014 vypovedal zmluvu bez udania dôvodu. Slovenské elektrárne tak elektráreň prevádzkovali do 10. marca 2015. Všetky dokumenty súvisiace s prevádzkovaním Gabčíkova nájdete tu.
turbína
  • turbína

Do útrob elektrárne

História
Technické parametre
Životné prostredie
Informačná komisia
Kategória
prietočná
Výkon inštalovaný
1,22 MW
Tok
Dunaj
Typ turbíny
Kaplan – horizontálna
Prietok
2x10 m3.s-1
Počet turbo agregátov
2
Rok uvedenia do prevádzky
1994
Priemerná ročná výroba
4,3 GWh
phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-rightplus-circlechevron-right-circle