PVE Čierny Váh

Stručne o elektrárni

Prečerpávacia vodná elektráreň Čierny Váh je našou najväčšou prečerpávacou vodnou elektrárňou a svojim inštalovaným výkonom aj najväčšou vodnou elektrárňou. Horná nádrž, umiestnená v nadmorskej výške 1160 m nemá vlastný prítok. Elektráreň poskytuje najmä podporné služby pre elektrizačnú sústavu, vrátane záskoku za najväčší inštalovaný blok v nej. Prístupová cesta na hornú nádrž PVE Čierny Váh je vo vlastníctve Lesov SR, o.z. Liptovský Hrádok. O povolenie vstupu autom alebo akýmkoľvek dopravným prostriedkom na túto cestu treba požiadať tento subjekt. Vstup do bezprostrednej blízkosti hornej nádrže PVE Čierny Váh je zakázaný. Nachádzajú sa tu zákazové značky na rampách. Na toto územie sa vstupuje na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť. Povolenia na vstup za tieto zákazové značky (na cestné teleso nádrže) z dôvodu bezpečnosti nevydávame.
PVE Čierny VáhPVE Čierny VáhPVE Čierny Váh
  • PVE Čierny Váh
  • PVE Čierny Váh
  • PVE Čierny Váh

Do útrob elektrárne

História
Technické parametre
Životné prostredie
Informačná komisia
Kategória
prečerpávacia
Výkon inštalovaný
735,16 MW
Tok
Čierny Váh
Typ turbíny
6x Francis + 1x Kaplan
Prietok
6x 30 + 1x 8 m3.s-1
Počet turbo agregátov
7
Rok uvedenia do prevádzky
1982
Priemerná ročná výroba
200 GWh
phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-rightplus-circlechevron-right-circle