VE Čunovo

Stručne o elektrárni

VE Čunovo bola vyprojektovaná ako súčasť náhradného riešenia uvedenia vodného diela Gabčíkovo do prevádzky po odstúpení Maďarska od výstavby celého vodného diela. Cez túto vodnú elektráreň sa realizuje napájanie koryta Dunaja. VE je umiestnená na objekte náhradného prehradenia Dunaja pri Čunove a sú v nej inštalované 4 agregáty s horizontálnou Kaplanovou turbínou. Zmluva o prevádzke VE Gabčíkovo (VEG) na obdobie 30 rokov bola uzatvorená 10. marca 2006 medzi štátnym podnikom Vodohospodárska výstavba a Slovenskými elektrárňami. Štátny podnik Vodohospodárska výstavba využil právo, ktoré mu Zmluva o prevádzke VEG dáva, a 4. decembra 2014 vypovedal zmluvu bez udania dôvodu. Slovenské elektrárne tak elektráreň prevádzkovali do 10. marca 2015. Všetky dokumenty súvisiace s prevádzkovaním VEG nájdete tu.

Do útrob elektrárne

História
Technické parametre
Životné prostredie
Informačná komisia
Kategória
priehradová – akumulačná
Výkon inštalovaný
24,28 MW
Tok
Dunaj
Typ turbíny
Kaplan – horizontálna
Prietok
4x 100 m3.s-1
Počet turbo agregátov
4
Rok uvedenia do prevádzky
1997
Priemerná ročná výroba
147 GWh
phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-rightplus-circlechevron-right-circle