Výstava: Spomienka na zaniknutú obec Mochovce

Tekovské múzeum otvorilo výstavu „Spomienka na zaniknutú obec.“ Na Levickom hrade v Dobóovskom kaštieli ju môžete vidieť do 12. novembra 2017.

Uhlie rozmrazujú infražiaričmi

Unikátna technológia sa osvedčila v Elektrárňach Nováky. Počas zimy, keď teploty klesajú hlboko pod bod mrazu, sa infražiariče na rozmrazovanie uhlia využívaljú naplno.

Potápači

Potápačskú skupinu Slovenských elektrární tvorí osobitne vycvičená a vyzbrojená skupina potápačov z povolania. Je určená k vykonávaniu špecializovaných potápačských prác na zariadeniach a konštrukciách, ktoré sa nachádzajú pod vodou vo vodných, ale aj jadrových a tepelných elektrárňach. Vznikla v roku 1967 a má šesť členov.

Jadrové palivo

Čerstvé palivo je len mierne rádioaktívne (slabý alfa žiarič) a personál sa ho môže pri kontrole dokonca v rukaviciach dotýkať. Palivo obsahuje keramické tablety oxidu uraničitého (UO2), ktorý sa skladá z uránu 238 obohateného až do 5% štiepiteľným uránom 235. Tablety sú hermeticky uzavreté v prútikoch zo zirkóniovej zliatiny.

Science Talks 2016

Podujatie určené učiteľom a žiakom stredných škôl, ktorí sa zúčastňujú Festivalu vedy a techniky. Jeho cieľom je inšpirovať, motivovať a priniesť mladým pozitívne príklady zo sveta vedy, výskumu a vývoja nových technológií.

Misia: Mars

V spolupráci so Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity (SOSA) a vedkyňou Michaelou Musilovou organizujú Slovenské elektrárne (SE) prvý ročník súťaže pre stredné a vysoké školy Misia Mars.

Letná škola energetiky 2016

V roku 2016 tím Letnej školy energetiky rozšíril jej dosah na všetky štyri krajiny Vyšehradu. Sprísnili sa preto najmä jazykové kritériá a dvere Letnej školy sa otvorili skupine 20 výborne anglicky hovoriacich vysokoškolákov, bez ohľadu na ich odborné zameranie či stupeň štúdia.

Energia na kolesách 2016

Tretí ročník pretekov hobby cyklistov Energia na kolesách 12. júna 2016 v Piešťanoch privítal historicky rekordný počet 213 súťažiacich.

Elektrárne Vojany

Najväčšia čiernouhoľná elektráreň na východe Slovenska.

Ako sa animuje úspech

Príbeh zo zákulisia v Cannes oceneného 3D filmu Odysea energie, ktorý premietajú v infocentre Energoland Mochovce.

Energoland

Najmodernejšie interaktívne zábavno-vzdelávacie informačné centrum Energoland v Mochovciach je otvorené od novembra 2014.

Ružín

Prečerpávacia vodná elektráreň Ružín na rieke Hornád bola prvou prečerpávacou vodnou elektrárňou na Slovensku s reverzibilnými turbínami.

Trenčín

Voda využitá na VE Trenčín vteká spolu s vodou z koryta Váhu do zdrže Trenčianske Biskupice, ktorá je zásobnou nádržou pre vážsku kaskádu Nové Mesto.

Sučany

Vodná elektráreň Sučany je umiestnená na derivačnom kanále pod VE Krpeľany. Vďaka vyššiemu spádu má však vyšší výkon.

Mikšová

Kanálová elektráreň Mikšová bola až do vybudovania PVE Liptovská Mara našou najväčšou vodnou elektrárňou na Slovensku.

Lipovec

Vodná elektráreň je posledným stupňom na derivačnom kanále Krpeľany-Sučany-Lipovec a pod ňou je derivačný kanál zaústený do koryta Váhu.