{"list":"\n \n
\n
\n\t\t\t\t\t\"\"\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

Ru\u017e\u00edn<\/h4>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\tPre\u010derp\u00e1vacia vodn\u00e1 elektr\u00e1re\u0148 Ru\u017e\u00edn na rieke Horn\u00e1d bola prvou pre\u010derp\u00e1vacou vodnou elektr\u00e1r\u0148ou na Slovensku s reverzibiln\u00fdmi turb\u00ednami.\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t <\/div>\n <\/a>\n \n

\n
\n\t\t\t\t\t\"\"\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

Tren\u010d\u00edn<\/h4>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\tVoda vyu\u017eit\u00e1 na VE Tren\u010d\u00edn vtek\u00e1 spolu s vodou z koryta V\u00e1hu do zdr\u017ee Tren\u010dianske Biskupice, ktor\u00e1 je z\u00e1sobnou n\u00e1dr\u017eou pre v\u00e1\u017esku kask\u00e1du Nov\u00e9 Mesto.\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t <\/div>\n <\/a>\n \n

\n
\n\t\t\t\t\t\"\"\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

Su\u010dany<\/h4>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\tVodn\u00e1 elektr\u00e1re\u0148 Su\u010dany je umiestnen\u00e1 na deriva\u010dnom kan\u00e1le pod VE Krpe\u013eany. V\u010faka vy\u0161\u0161iemu sp\u00e1du m\u00e1 v\u0161ak vy\u0161\u0161\u00ed v\u00fdkon.\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t <\/div>\n <\/a>\n \n

\n
\n\t\t\t\t\t\"\"\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

Mik\u0161ov\u00e1<\/h4>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\tKan\u00e1lov\u00e1 elektr\u00e1re\u0148 Mik\u0161ov\u00e1 bola a\u017e do vybudovania PVE Liptovsk\u00e1 Mara na\u0161ou najv\u00e4\u010d\u0161ou vodnou elektr\u00e1r\u0148ou na Slovensku.\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t <\/div>\n <\/a>\n \n

\n
\n\t\t\t\t\t\"\"\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

Lipovec<\/h4>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\tVodn\u00e1 elektr\u00e1re\u0148 je posledn\u00fdm stup\u0148om na deriva\u010dnom kan\u00e1le Krpe\u013eany-Su\u010dany-Lipovec a pod \u0148ou je deriva\u010dn\u00fd kan\u00e1l za\u00fasten\u00fd do koryta V\u00e1hu.\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t <\/div>\n <\/a>\n \n

\n
\n\t\t\t\t\t\"\"\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

Horn\u00e1 Streda<\/h4>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\tVE Horn\u00e1 Streda je posledn\u00fdm stup\u0148om tejto v\u00e1\u017eskej kask\u00e1dy vodn\u00fdch elektr\u00e1rn\u00ed a jej odpadn\u00fd kan\u00e1l je pred n\u00e1dr\u017eou S\u013a\u0148ava v Pie\u0161\u0165anoch za\u00fasten\u00fd do koryta V\u00e1hu.\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t <\/div>\n <\/a>\n \n

\n
\n\t\t\t\t\t\"\"\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

Hri\u010dov<\/h4>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\tVodn\u00e1 elektr\u00e1re\u0148 Hri\u010dov je prv\u00fdm, riadiacim stup\u0148om druhej (geograficky) v\u00e1\u017eskej kask\u00e1dy.\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t <\/div>\n <\/a>\n \n

\n
\n\t\t\t\t\t\"\"\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

Krpe\u013eany<\/h4>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\tVodn\u00e1 elektr\u00e1re\u0148 Krpe\u013eany je prv\u00fdm, riadiacim stup\u0148om najvy\u0161\u0161ie polo\u017eenej deriva\u010dnej kask\u00e1dy vodn\u00fdch elektr\u00e1rn\u00ed na V\u00e1hu.\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t <\/div>\n <\/a>\n \n

\n
\n\t\t\t\t\t\"\"\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

\u010cierny V\u00e1h<\/h4>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\tPre\u010derp\u00e1vacia vodn\u00e1 elektr\u00e1re\u0148 \u010cierny V\u00e1h je najv\u00e4\u010d\u0161ou pre\u010derp\u00e1vacou vodnou elektr\u00e1r\u0148ou a svojim in\u0161talovan\u00fdm v\u00fdkonom aj najv\u00e4\u010d\u0161ou vodnou elektr\u00e1r\u0148ou v SR.\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t <\/div>\n <\/a>\n \n

\n
\n\t\t\t\t\t\"\"\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

Liptovsk\u00e1 Mara<\/h4>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\tVodn\u00e1 elektr\u00e1re\u0148 okrem prirodzen\u00fdch prietokov V\u00e1hu na v\u00fdrobu elektriny vyu\u017e\u00edva aj vodu pre\u010derpan\u00fa do hornej n\u00e1dr\u017ee v dobe prebytku elektriny v s\u00fastave.\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t <\/div>\n <\/a>\n \n

\n
\n\t\t\t\t\t\"\"\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

VE Orava<\/h4>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\tVodn\u00e1 elektr\u00e1re\u0148 Orava je umiestnen\u00e1 pri prvej ve\u013ekej akumula\u010dnej n\u00e1dr\u017ei v povod\u00ed V\u00e1hu so sez\u00f3nnym vyrovn\u00e1van\u00edm odtokov.\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t <\/div>\n <\/a>\n \n

\n
\n\t\t\t\t\t\"\"\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

Science Talks<\/h4>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\tKonferencia sa v Bratislave konala 10. novembra v r\u00e1mci T\u00fd\u017ed\u0148a vedy a techniky na Slovensku. Science Talks je podujatie zameran\u00e9 na populariz\u00e1ciu vedy a techniky, ktor\u00e9 organizuj\u00fa Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne a Asoci\u00e1cia pre ml\u00e1de\u017e, vedu a techniku (AMAVET).\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t <\/div>\n <\/a>\n \n

\n
\n\t\t\t\t\t\"\"\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

T\u00fd\u017ede\u0148 vedy a techniky<\/h4>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\tSlovensk\u00e9 elektr\u00e1rne 11. novembra 2015 ude\u013eovali ceny Aurela Stodolu a \u0161tipendi\u00e1 pre \u0161tudentov technick\u00fdch smerov. Zorganizovali aj druh\u00fd ro\u010dn\u00edk podujatia Science Talks.\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t <\/div>\n <\/a>\n \n