{"list":"\n \n
\n
\n\t\t\t\t\t\"\"\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

U.S. guvern\u00e9rka v Energolande<\/h4>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\tLaura Elizabeth Kennedy, guvern\u00e9rka USA v Rade guvern\u00e9rov MAAE, nav\u0161t\u00edvila infocentrum v Mochovciach\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t <\/div>\n <\/a>\n \n

\n
\n\t\t\t\t\t\"\"\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

Mochovce: kontroln\u00fd de\u0148<\/h4>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\tGener\u00e1lny riadite\u013e Slovensk\u00fdch elektr\u00e1rn\u00ed aj minister hospod\u00e1rstva ocenili pokrok na stavbe 3. a 4. bloku AE Mochovce na kontrolnom dni 20. janu\u00e1ra 2015.\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t <\/div>\n <\/a>\n \n

\n
\n\t\t\t\t\t\"\"\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

Gab\u010d\u00edkovo<\/h4>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\tVo vodnej elektr\u00e1rni je in\u0161talovan\u00fdch spolu 8 agreg\u00e1tov s v\u00fdkonom po 90 MW. Objemom v\u00fdroby ide o najv\u00e4\u010d\u0161iu vodn\u00fa elektr\u00e1re\u0148 na Slovensku.\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t <\/div>\n <\/a>\n \n

\n
\n\t\t\t\t\t\"\"\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

Tepeln\u00e9 nap\u00e1ja\u010de<\/h4>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\tSlovensk\u00e9 elektr\u00e1rne patria medzi top 10 v\u00fdrobcov a dod\u00e1vate\u013eov tepla na Slovensku.\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t <\/div>\n <\/a>\n \n

\n
\n\t\t\t\t\t\"\"\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

Roma Spirit 2014<\/h4>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\tU\u017e \u0161iesty kr\u00e1t bolo ocenen\u00fdch 7 osobnost\u00ed a kolekt\u00edvov za akt\u00edvnu snahu zlep\u0161i\u0165 situ\u00e1ciu R\u00f3mov na Slovensku.\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t <\/div>\n <\/a>\n \n

\n
\n\t\t\t\t\t\"\"\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

Proti n\u00e1siliu na \u017een\u00e1ch<\/h4>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\tOran\u017eov\u00fd de\u0148 \u2013 25. november je Medzin\u00e1rodn\u00fdm d\u0148om boja proti n\u00e1siliu p\u00e1chan\u00e9mu na \u017een\u00e1ch, vyhl\u00e1sen\u00fd organiz\u00e1ciou OSN. Prid\u00e1te sa k n\u00e1m?\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t <\/div>\n <\/a>\n \n

\n
\n\t\t\t\t\t\"\"\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

Cornia 2<\/h4>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\tElektr\u00e1re\u0148 v Tosk\u00e1nsku je prvou na svete, ktor\u00e1 vyu\u017e\u00edva biomasu na ohrev geoterm\u00e1lnej pary s cie\u013eom zv\u00fd\u0161i\u0165 energetick\u00fa \u00fa\u010dinnos\u0165 a v\u00fdrobu elektrickej energie z geoterm\u00e1lneho cyklu.\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t <\/div>\n <\/a>\n \n

\n
\n\t\t\t\t\t\"\"\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

\u0160tipendi\u00e1 2014\/2015<\/h4>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\tSlovensk\u00e9 elektr\u00e1rne rozdali \u0161tipendi\u00e1 v hodnote 33 250 eur a celkovou sumou 8 090 eur ocenili aj v\u00fdnimo\u010dn\u00e9 z\u00e1vere\u010dn\u00e9 pr\u00e1ce.\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t <\/div>\n <\/a>\n \n

\n
\n\t\t\t\t\t\"\"\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

Slov\u00e1ci hitom vo Ferrare<\/h4>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\tDve podujatia podporen\u00e9 Slovensk\u00fdmi elektr\u00e1r\u0148ami vo Ferrare, meste umenia, s\u00fa uk\u00e1\u017ekou z\u00e1ujmu skupiny Enel o kult\u00faru i o prepojenie trad\u00edci\u00ed Slovenska a Talianska.\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t <\/div>\n <\/a>\n \n