Fotovoltické elektrárne

Slovenské elektrárne, a.s., majú od marca 2010 v prevádzke dve vlastné fotovoltické elektrárne:

Investície potrebné na ich výstavbu dosiahli približne 5,19 mil. eur a ročne každá z nich vyrobí takmer 1 000 MWh elektriny. Majú významné miesto v portfóliu zdrojov našej spoločnosti najmä pre prínos v oblasti ochrany životného prostredia – za rok prevádzky každá z nich ušetrí približne 1 200 až 1 300 ton skleníkového plynu CO2 v porovnaní s výrobou elektriny z uhlia.

Pri výstavbe vlastných elektrární spoločnosť vychádzala zo svojich skúseností s projektovaním a inštaláciou ostrovných fotovoltických systémov pre vysokohorské chaty. Pilotným projektom bol v roku 2008-2009 ostrovný fotovoltický systém pre Téryho chatu, najvyššie položenú celosezónnu vysokohorskú chatu na Slovensku.