Hodnotenie seminára KB

Vážené dámy, vážení páni,

prosíme Vás o hodnotenie seminára kultúry bezpečnosti závodu Atómové elektrárne Bohunice a jednotlivých príspevkov, ktoré ste mali možnosť vidieť 5. mája 2021. Vaše hodnotenia budú slúžiť na vyhodnotenie seminára a poskytnutie spätnej väzby jednotlivým prezentujúcim.

Vyberte hodnotenie systémom bodovania od 1 (nezaujímavý príspevok) do 5 (výborný príspevok). V prípade, že si neprajete pri hodnotení uvádzať svoje osobné údaje (meno, priezvisko, telefón, e-mail), polia s osobnými údajmi sú nepovinné a môžu ostať nevyplnené.

Hodnotenie seminára KB

?
podmienkami