Práca

Hľadáme odborníkov do jadrových elektrární a ďalších špecialistov.

Pre študentov

V roku 2016 sme udelili motivačné štipendiá v celkovej sume 19 950 eur.

Štipendiá

Dosahuješ výborné študijné výsledky? Získaj štipendium 1 330 eur!