Štipendiá

Pre študentov

Získajte štipendium až do výšky 900 eur!

Udelenie štipendia od Slovenských elektrární je podmienené vypracovaním záverečnej práce na vybranú tému. Práca musí byť odovzdaná v dohotnutom termíne a v požadovanej kvalite.

Podmienkou pre získanie štipendia je tiež absolvovanie stáže na odbornom útvare, ktorého sa dotýka téma rozobratá v záverečnej práci.

S cieľom zabezpečiť finančnú podporu pre váš ďalší rozvoj (účasť na konferenciách, exkurziách, a podobne), podporíme aj vašu katedru sumou 500 €.

Kontaktujte nás:

studenti@seas.sk
phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right