Najzamestnávateľ 2020: 1. miesto v kategórii Výroba a priemysel – Pracovný portál Profesia na konci januára 2021 vyhlásil víťazov ankety Najatraktívnejší zamestnávateľ 2020. Za najlepších zamestnávateľov hlasovalo 78-tisíc ľudí, nominovaných bolo 237 spoločností. Za prvým miestom Slovenských elektrární, a.s., skončili na druhom mieste Slovnaft a na treťom Východoslovenská energetika Holding.

 • Via Bona Slovakia 2019: Špeciálne ocenenie Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí.
 • Certifikát transparentnosti pre Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis – Certifikáty udeľuje každoročne Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov (ASFIN) v spolupráci so spoločnosťou KPMG na Slovensku, v roku 2020 ho získalo 11 nadácií.
 • 3. miesto v ankete Najzamestnávateľ 2019 v kategórii výroba a priemysel. Najatraktívnejší zamestnávateľ je prestížna anketa, ktorú každoročne vyhlasuje portál Profesia.sk a jej cieľom je priniesť reálny pohľad uchádzačov i potenciálnych zamestnancov na Slovensku na to, ako vnímajú firmy, ich benefity a imidž a pre ktorú spoločnosť chcú pracovať.
 • Slovenské elektrárne získali cenu Business Process Transformation. Dokázali sme, že nasadiť a uviesť do života riešenia SAP sa dá aj za krátky čas a bez ovplyvnenia dennodenných procesov.
 • FEIEA Grand Prix – Slovenské elektrárne sa so svojím novým korporátnym intranetom dostali na shortlist finalistov v kategórii Best Intranet. FEIEA Grand Prix je celoeurópska súťaž, ktorá oceňuje výnimočné projekty internej komunikácie a poskytuje organizáciam priležitosť posúdiť ich práce medzinárodnou porotou na základe vysokých štandardov a na základe pevne stanovených kritérií.
 • AICO Grand Prix – 2. miesto v kategórii Online / Digital za nový firemný intranet, ktorý si Slovenské elektrárne postavili na Open Source riešení, bez externého dodávateľa. Súťaž AICO Grand Prix je určená všetkým organizáciám, ktoré sa chcú pochváliť tým, ako im záleží na komunikácii so zamestnancami a ako sa im v tejto oblasti darí.
 • Via Bona 2013 – hlavná cena v kategórii “Zodpovedný veľký podnik” za rozsiahly program sociálnej zodpovednosti Energia pre krajinu.
 • Cena ministra životného prostredia SR za dlhodobý prínos v oblasti životného prostredia.

Európska cena CSR – národný víťaz v kategórii veľkých spoločností za “dlhodobú podporu hľadania riešení problémov súvisiacich s bezdomovectvom v Bratislave”.

 • European Business Award for the Environment (EBAE) in the category „Business & Biodiversity“ for the project „Energy for Nature: Saving most precious animal species in Slovak mountains (the Tatras National Park)“.
 • Via Bona Award in the category „Long-term positive corporate impact on society and the surrounding community“ for a long-term support to solving the problem of homelessness in Bratislava.
 • Award of the Slovak Volleyball Federation for long-term support and successful results of the SVF.
 • Národná podnikateľská cena za životné prostredie (National Business Award for the Environment)v Slovenskej republike od Asociácie priemyselnej ekológie a Ministerstva životného prostredia za projekt “Podpora a rozvoj biodiverzity v Tatranskom národnom parku”;
 • Národná podnikateľská cena za životné prostredie v Slovenskej republike od Asociácie priemyselnej ekológie a Ministerstva životného prostredia za projekt “Energetická autonómia pre Teryho chatu”;
 • Úsmev ako dar 2011: Cena za významný prínos pre projekty pre deti v pestúnskej starostlivosti.

Európska podnikateľská cena 2010 (European Business Award): Ocenenie za podnikateľský úspech, inovácie a podnikateľskú etiku.

Firemná filantropia Slovenských elektrárni sa vytváraním nových možností v oblastiach svojej pôsobnosti zameriava na neustále vylepšovanie a presadzovanie myšlienky “dobrého občianstva”, so zameraným na očakávania zainteresovaných strán a na riešenia sociálnych alebo environmentálnych problémov, čo vytvára nové príležitostí v regiónoch, kde spoločnosť pôsobí.

Synonymom spoločenskej zodpovednosti v Slovenských elektrárňach je od roku 2008 pojem Energia pre krajinu. Zahŕňa filantropické aktivity rozdelené tematicky do piatich energií:

 • život – charitatívne a sociálne aktivity;
 • prírodu – ochrana prírody, životného prostredia a zachovanie biodiverzity;
 • vzdelanie – podpora a rozvoj vzdelávania;
 • kultúru – rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt;
 • šport – prevencia, ochrana zdravia a rozvoj športových aktivít.

V rámci programu Energia pre krajinu spoločnosť spolupracuje s celým radom vybraných subjektov a inštitúcií, s ktorými koncepčne rozvíja a podporuje projekty na dvoch rôznych úrovniach – národnej a regionálnej úrovni, do ktorej spadajú aktivity v okolí závodov Slovenských elektrární.

Všetky filantropické projekty sú od roku 2011 predkladané a posudzované cez portál www.energiaprekrajinu.sk.

V roku 2011 spoločnosť založila Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis. Je doplnkovým nástrojom financovania projektov v troch špecifických oblastiach:

Prvá oblasť sa zameriava na zvyšovanie energetickej efektívnosti a redukciu emisií skleníkových plynov v mestách a obciach.

V druhej oblasti je to komplexná finančná i nefinančná podpora organizácií zaoberajúcich sa bezdomovectvom, a to pomocou vytvárania sietí organizácií, ktoré napomáhajú ľuďom bez domova vrátiť sa do normálneho života a tiež podporou nízko nákladového bývania.

Treťou oblasťou je vývoj technických vied prostredníctvom podpory študentov na stredných a vysokých školách, realizáciou ich projektov a výskumných aktivít, či motivovaním ich pre štúdium technických profesií.

V roku 2013 bol do portfólia Nadačného fondu Slovenských elektrárni pridaný Zamestnanecký grantový program zameraný na podporu dobrovoľníctva zamestnancov.

Nadačný fond otvára v pravidelných intervaloch na portáli www.darca.sk grantové kolá pre špecifické témy a odborná komisia vyberie najlepšie z predložených projektov, ktorým je následne udelená finančná podpora. Darcovská stratégia nadačného fondu je úzko prepojená s myšlienkou firemnej sociálnej zodpovednosti iniciatívy Energia pre krajinu a je ďalším prostriedkom v postupnej realizácii ambiciózneho plánu spoločnosti “byť dobrým občanom Slovenska”.

Udržateľnosťje kľúčová pre vytváranie hodnôt. Podnik by mal byť úspešný dnes, zabezpečiť si kontinuitu činností v dohľadnej budúcnosti a mal by si vedieť vytvoriť konkurenčnú výhodu v dlhodobom merítku. Udržateľný obchod pre Slovenske elektrarne znamená dosahovanie týchto cieľov, prínosných či už pre ekonomické, environmentálne alebo sociálne aspekty.

Udržateľnosťje pevnou súčasťou našich postupov a odráža sa v záväzkoch našej spoločnosti voči:

Energetická efektívnosť

Slovenské elektrarne sú zárukou udržateľného rozvoja existujúcich prevádzok, a naviac prinášajú nové obchodné modely zamerané na energetickú efektívnosť.

Projekty Slovenských elektrarni v oblasti energetickej efektívnosti umožňujú našim zákazníkom dosahovať významné úspory v spotrebe energie, znižujú produkciu emisií CO2 a zlepšujú bezpečnosť, istotu a kvalitu života.

Prostredníctvom energetickej efektívnosti garantujeme rozvoj udržateľnosti, pomocou premeny z dodávateľa komodít na poskytovateľa energetických služieb založených na maloobchodnom predaji elektriny, nielen v rámci Slovenských elektrární, ale tak tiež vieme zvýšiť udržateľnosť aj u našich klientov.

Energetická efektívnosť Slovenských elektrárni nachádza využitie napr. pri LED osvetlení, riešeniach pre chladenie a vykurovanie, obnovu tepla, stlačenom vzduchu ako aj pri ďalších službách.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right