Kontakt

Slovenské elektrárne, a.s.

Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava 2
Slovenská republika

Tel: +421 2 5866 1111
Fax 1: +421 2 5341 7525
Fax 2: +421 2 5341 7533
Email: infoseas@enel.com

Prípadné sťažnosti alebo žiadosti posielajte zo stránky Sťažnosti a žiadosti, ak máte záujem o návštevu elektrární, kliknite sem.

IČO: 35829052
DIČ: 2020261353
IČ DPH: SK2020261353 | DE184543132

Slovenské elektrárne, a.s., so sídlom Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 829 052, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2904/B

 

Slovenské elektrárne, a.s., závod Atómové elektrárne Mochovce 

935 39 Mochovce 
T: 036-636 1111 
F: 036-639 1120 
Infocentrum: 036-639 1102
E: infocentrum@enel.com

Slovenské elektrárne, a.s., závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce 

935 39 Mochovce 
T: 036-637 8607 
F: 036-637 8039 
E: infocentrum@enel.com

 

Slovenské elektrárne, a.s., závod Atómové elektrárne Bohunice 

919 31 Jaslovské Bohunice 
T: 033-597 1111
F: 033-559 1527 , 559 1513
Infocentrum: 033-597 2331 
E: infoebo@enel.com

Slovenské elektrárne, a.s., závod Elektrárne Nováky 

972 43 Zemianske Kostoľany 
T: 046-560 1111 , 560+kl. 
F: 046-546 2006 
E: infoeno@enel.com

Slovenské elektrárne, a.s., závod Elektrárne Vojany

076 73 Vojany 
T: 056-631 1111 
F: 056-631 2940 
E: infoevo@enel.com

Slovenské elektrárne, a.s., závod Vodné elektrárne

Soblahovská 2, 911 69 Trenčín 
T: 032-6542 111 
F: 032-6523 459, 6570 116 
E: infovet@enel.com