Kontaktné informácie

V prípade problémov alebo otázok ohľadom registrácie volajte na telefónne číslo +421 2 5866 2001.

Antónia Friedlová
(nehnuteľnosti)
T: +421 2 5866 3328
E: nehnutelnosti@seas.sk

Petra Reháková
(odpady a druhotné suroviny)
T: +421 2 5866 3686
E: odpredaj@seas.sk

Jana Roschlová
(vyradený majetok)
T: +421 2 5866 3411
E: odpredaj@seas.sk

Pavol Kollár
Design to cost – Projektový manažér
T: +421 912 703165
E: pavol.kollar@seas.sk

Petra Valentová
Koordinátor pre odpredaj hnut. majetku a zhodnocovanie odpadov
T: +421 912 703162
E: petra.valentova@seas.sk