Kontaktné informácie

V prípade problémov alebo otázok ohľadom registrácie volajte na telefónne číslo +421 2 5866 2001.

Antónia Friedlová
(nehnuteľnosti)

T: +421 2 5866 3328
E: nehnutelnosti@seas.sk

Slavomír Roják
(vyradený majetok, zásoby, odpady a druhotné suroviny)

T: +421 2 5866 3233
E: odpredaj@seas.sk