Konzultácie diplomových a iných prác

Naši odborníci ako vaši konzultanti

Špecialisti zo Slovenských elektrární dlhodobo poskytujú svoje vedomosti a skúsenosti na individuálnej báze aj jednotlivým študentom stredných a vysokých škôl, ktorí v rámci svojej odbornej prípravy zostavujú záverečné práce, referáty či iné formy vedeckých publikácií.

Ak máte záujem o konzultáciu k vašej práci, vyplňte a odošlite on-line formulár. Po vzájomnej dohode a na základe konkrétne vyšpecifikovaných detailov vám sprostredkujeme kontakt na špecialistu z radov našich zamestnancov.

Vyplnením on-line formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov podľa Zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Žiadosť o konzultáciu študentskej práce

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?