Kvalifikácia dodávateľov

Za účelom zefektívnenia nákupného procesu a zabezpečenia maximálnej kvality dodávok a služieb pre naše výrobné zariadenia, pri vybraných komoditách (materiálových skupinách) chceme spolupracovať s dodávateľmi, pri ktorých sa osobné a finančné postavenie, technická a odborná spôsobilosť na realizáciu zákazky v rámci danej komodity vopred preveruje, a to formou kvalifikácie. Dodávateľ získa status "kvalifikovaný" po splnení kvalifikačných podmienok.

Slovenské elektrárne, a.s. (SE) vyhlásili Kvalifikačný systém na komodity, tzv. materiálové skupiny, ktoré sú uvedené v tabuľke nižšie. Využitie kvalifikačných systémov je aplikovateľné pre postupy obstarávania mimo Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, realizované podľa interných predpisov SE. Účelom kvalifikačného systému je skrátenie procesu obstarávania v SE.

Súčasne so zaslaním Žiadosti o kvalifikáciu v zmysle Kvalifikačných podmienok je potrebné sa zaregistrovať na našom dodávateľskom portáli myHome k tej materiálovej skupine, ku ktorej je záujem sa kvalifikovať.

Materiálová skupina Interný kód materiálovej skupiny Deň vyhlásenia Deň posednej aktualizácie podkladov Podklady
Parné kotly a príslušenstvo – údržba, oprava MMGV01 9.4.2011 28.7.2015 MMGV01.pdf
Tlakové zariadenia – údržba, oprava MMGV03 28.10.2010 28.7.2015 MMGV03.pdf
Stavebné práce LCCC02, LCCC04,
LCCC05, LCCC09,
LCCC11, LCCC13,
LCCC18, LCCO05,
LCIT04, LCRI02,
LIOP01, LMTS04,
MCMO03
18.10.2011 22.4.2016 stavebne.pdf
Projektovanie a navrhovanie – Stavebný návrh elektrárne SPPT13 24.12.2011 7.8.2013 SPPT13.pdf
Projektovanie a navrhovanie – Mechanický návrh elektrárne SPPT15 24.12.2011
7.8.2013 
SPPT15.pdf
Projektovanie a navrhovanie – Elektrický návrh elektrárne SPPT14 24.12.2011 7.8.2013 SPPT14.pdf
Chladiace veže – výstavba a rekonštrukcia LMGE13 08.06.2013 29.7.2015  LMGE13.pdf
Parné generátory a kotly FMGV11 27.07.2013 29.7.2015  FMGV11.pdf
Elektrické motory a servopohony – údržba, oprava, prevíjanie MEEL03 2.11.2013 29.7.2015  MEEL03.pdf
Transformátory – údržba, oprava METR03 2.11.2013 30.7.2015 METR03.pdf
Generátory a alternátory - údržba, oprava MEEL07 6.9.2014 28.7.2015 MEEL07.pdf
Parné turbíny - údržba, oprava MMIM12 4.11.2014 28.7.2015 MMIM12.pdf
Monitorovanie v oblasti životného prostredia SPPT22 8.11.2014 SPPT22.pdf
Čistenie životného prostredia SPBA01 8.11.2014 9.7.2018  SPBA01.pdf
Služby požiarnej ochrany SLSS10 22.11.2014 29.7.2015 SLSS10.pdf
Čistenie priemyselné a umývanie MMPI02 24.1.2015 29.7.2015 MMPI02.pdf
Čerpadlá – údržba a oprava MMIM10 14.3.2015 28.7.2015 MMIM10.pdf
Armatúry, spätné klapky - údržba, oprava MMIM17 9.5.2015 24.6.2016 MMIM17.pdf
Operatívny leasing osobných vozidiel SLMT03 2.9.2015 - SLMT03.pdf
Systémy úpravy a mechanického čistenia vody - údržba, oprava MMIM21 2.9.2015 - MMIM21.pdf
Výmurovky a žiarutechnické práce pre tepelné elektrárne LCCC12 16.9.2015 - LCCC12.pdf
Elevátory a zdvíhacie zariadenia - údržba, oprava MMIM08 5.10.2015 - MMIM08.pdf
PRIEMYSELNÉ ELEKTRICKÉ SYSTÉMY A SKR - INŠTALÁCIA,REKONŠTRUKCIA LEII02 3.12.2015 - LEII02.pdf
KOMPRESORY - ÚDRŽBA, OPRAVA MMIM03 3.12.2015 - MMIM03.pdf
Ochrany elektrických zariadení a systémov - údržba oprava MEEL04 16.12.2015 1.2.2016 MEEL04.pdf
Služby spojené s užívaním nehnuteľností SLEP09 25.2.2016 - SLEP09.pdf
Potrubné systémy – mechanická inštalácia, rekonštrukcia LMGE10 10.5.2016 - LMGE10.pdf