Kvalita a Integrovaný systém manažérstva

V strednej Európe patríme medzi pár firiem, ktoré sú držiteľmi certifikátov podľa medzinárodných štandardov v oblasti manažérstva kvality, životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nepretržite už od roku 2010.

Audit vykonávala nezávislá akreditovaná spoločnosť 3EC International.

Na dosahovanie najvyššej úrovne bezpečnosti (špecificky jadrovej bezpečnosti a radiačnej ochrany), kvality našich produktov, výkonnosti procesov, zvyšovanie celkovej efektívnosti spoločnosti a spokojnosti našich zákazníkov a zainteresovaných strán využívame Systém manažérstva Slovenských elektrární, a.s., ktorý v sebe integruje požiadavky na:

Systém manažérstva je certifikovaný od roku 2010.


Pozrite si: Integrovaná politika spoločnosti.


 

Slovenské elektrárne, a.s., ako prevádzkovateľ jadrových zariadení, musia aplikovať aj ďalšie požiadavky a odporúčania, napr.: