Letná škola 2015

Prvý ročník projektu Slovenských elektrární a partnerských spoločností, organizácií a inštitúcií, sa konal pod záštitou Maroša Šefčoviča, podpredsedu Európskej komisie pre energetickú úniu. Letná škola energetiky bol týždeň (26.7. – 2.8. 2015) doslova nabitý energiou, počas ktorého malo 20 najlepších spomedzi prihlásených študentov jedinečnú možnosť diskutovať o energetických témach s najzaujímavejšími osobnosťami slovenskej energetiky, navštíviť energetické zariadenia, ktoré nie sú prístupné verejnosti, absolvovať profesionálne tréningy a zažiť kopec zábavy v príjemnom prostredí v Zámku Topoľčianky.

Náklady spojené s Letnou školou energetiky hradili Slovenské elektrárne spolu s partnermi.

Prihlásiť sa na Letnú školu energetiky bolo možné len elektronicky – podaním prihlášky so všetkými prílohami najneskôr do 26. júna 2015. Pozrite si program, profily prednášajúcich a biografiu študentov 1. ročníka Letnej školy energetiky.

Peter BadíkPeter BADÍK

je spoluzakladateľom a vedúcim partnerom GreenWay, kde je zodpovedný za stratégiu, plánovanie a rozvoj podnikania. GreenWay propaguje podnikateľský model založený na princípe auto-ako-servis. GreenWay tiež prevádzkuje najkomplexnejšiu sieť rýchlonabíjacích staníc vo východnej Európe.

Peter Badík je riaditeľom Slovenskej asociácie pre elektromobilitu a v minulosti bol jedným zo zakladajúcich členov Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu. Je aktívnym členom niekoľkých neziskových združení.

Peter BALÁŽPeter BALÁŽ

patrí medzi kľúčových slovenských odborníkov na ekonomickú politiku s rozsiahlymi skúsenosťami v energetike. Profesor Baláž sa zúčastnil študijných pobytov v USA, Japonsku, Južnej Kórei, vo Francúzsku i v Nemecku. Bol poradcom slovenského ministra obchodu, pôsobil vo vedeckej rade Slovenskej akadémie vied, bol prvým predsedom Slovensko-rakúskej obchodnej komory, poradcom podpredsedu vlády a ministra hospodárstva a tiež guvernéra EXIM banky. Z pozície člena dozornej rady a podpredsedu predstavenstva sa aktívne podieľal na transformácii distribučnej spoločnosti Západoslovenská energetika. Profesor Baláž tiež predsedal dozornej rade SPP. V rokoch 1990 – 1997 bol dekanom Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, od roku 2001 vedie Katedru medzinárodného obchodu. Jeho práce zahŕňajú viac ako desať monografií, je autorom a spoluautorom viac ako stovky vedeckých prác, 25 výskumných projektov a je nositeľom mnohých domácich i medzinárodných akademických ocenení.

Gabriel BEERGabriel BEER

vyštudoval strednú priemyselnú školu elektrotechnickú a neskôr Filozofickú fakultu UK v Bratislave. Pracoval v Inžinierskych stavbách Košice a vo Východoslovenských železiarňach, neskôr viedol redakciu Národnej obrody v Košiciach. V rokoch 1991 – 1992 bol hovorcom ministerstva financií tesne pred rozdelením federácie. Pred založením denníka SME, na ktorom sa podieľal, pracoval v denníku Smena. Dlhých 20 rokov pôsobil v denníku TREND, z toho polovicu vo funkcii šéfreportéra. V súčasnosti je poradcom predstavenstva SPP Infrastructure, a.s.

Michele BOLOGNAMichele BOLOGNA

sa narodil v Taliansku, no žije na Slovensku. Vyštudoval medzinárodnú ekonómiu na univerzite v Terste a absolvoval postgraduálne štúdium v Írsku, vo Veľkej Británii a v Spojených štátoch amerických. Je manažérom vonkajších vzťahov a udržateľného rozvoja v Slovenských elektrárňach. V minulosti pôsobil ako generálny manažér a neskôr prvý viceprezident Taliansko-slovenskej obchodnej komory. Je aktívny v oblasti spolupráce s mimovládnymi organizáciami najmä na projektoch spoločenskej zodpovednosti. V októbri 2008 mu bol talianskym ministrom zahraničných vecí Francom Frattinim a talianskym prezidentom Giorgiom Napolitanom udelený Rad talianskej hviezdy solidarity za zásluhy v oblasti medzinárodnej spolupráce a spoločenskej zodpovednosti. Hovorí piatimi jazykmi.

Jana BURDOVÁJana BURDOVÁ

je absolventkou inžinierskeho a doktorandského štúdia Ekonomickej univerzity v Bratislave. Po stážach v nemeckých a slovenských firmách sa v pozícii riaditeľky komunikačného útvaru a hovorkyne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny venovala komunikačným projektom a prezentácii transformácie slovenského sociálneho systému, vrátane dôchodkovej reformy. Od roku 2001 riadila internú, externú aj on-line komunikáciu vo finančnej skupine ING, so zameraním na BTL podporu obchodnej služby, event management a CSR projekty, najskôr pre firmy skupiny na Slovensku a neskôr aj pre Českú republiku. V rámci tohto pôsobenia autorsky a organizačne zabezpečovala mesačník Svet Peňazí, distribuovaný ako príloha denníka SME, a interné časopisy firmy. V oblasti korporátnej komunikácie pokračovala v pozícii vedúcej odboru externej komunikácie Slovak Telekom, značky T-Com. Od roku 2010 pôsobí ako hovorkyňa Slovenských elektrární so zodpovednosťou za PR a mediálnu komunikáciu.

Filip ČERNOCHFilip ČERNOCH

získal svoj doktorský titul na Fakulte sociálnych štúdií Masarykovej univerzity v Brne v odbore európske štúdiá. Dnes tu pôsobí ako odborný pracovník a študijný poradca odborov medzinárodné vzťahy a energetická bezpečnosť a Energy Security Program.

Bol poradcom premiéra Českej republiky Bohuslava Sobotku v otázkach energetiky a je členom vládneho Výboru pre udržateľnú energetiku. Zameriava sa na energetickú politiku Európskej únie.
 

Martina DUPÁKOVÁMartina DUPÁKOVÁ

pracuje ako editorka portálu EurActiv.sk, kde sa zaoberá predovšetkým témami energetiky a životného prostredia. Je absolventkou Stredoeurópskej univerzity v Budapešti v odbore medzinárodné vzťahy a európske štúdiá. Absolvovala aj viaceré študijné a pracovné pobyty v Maďarsku, vo Vietname či v Egypte.

V minulosti pracovala ako projektová asistentka v Bosne a Hercegovine, zúčastnila sa aj stáže v Európskej komisii, kde sa venovala predovšetkým aktuálnym energetickým a bezpečnostným otázkam.

Tomás GREČKOTomás GREČKO

vyštudoval európske štúdiá na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. Tri roky pôsobil ako politický reportér spravodajskej televízie TA3.

V tíme SEESAME má na starosti komunikačné stratégie a tvorbu obsahu. Dlhodobo sa venuje rozvoju klientov z oblastí IT technológií, telekomunikácií, workforce manažmentu, vzdelávania, R&D, investícií a európskym projektom.
 

Vladimír HAUSVladimír HAUS

je absolventom strojníckej fakulty v Bratislave – s medziodborovou špecializáciou na priemyselný dizajn. 23 rokov sa zaoberá predajom vozidiel, z toho 4 roky sa venuje elektromobilite. Je obchodným riaditeľom pre VIP v spoločnosti Auto-Impex, kde okrem iného zavádzal aj projekt pilotného certifi kovaného dealera EV vozidiel Nissan na Slovensku.

Aktívne pôsobí aj v rámci vzdelávania pre automobilový priemysel a spolupracuje na projekte Green Wheels v rámci výzvy Erasmus+.

Juraj HIPŠJuraj HIPŠ

vyštudoval filozofiu a estetiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského so zameraním na environmentálnu etiku. V roku 2000 založil neziskovú organizáciu Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, kde pôsobí ako jej riaditeľ. Rodák z bratislavskej Petržalky žije v ekodome na lazoch v Zaježovej, kde pred ôsmimi rokmi založil komunitnú základnú školu. Je spoluzakladateľom Sokratovho inštitútu, ktorý poskytuje štúdium pre nadaných vysokoškolákov. Je autorom niekoľkých učebníc a metodických príručiek venovaných životnému prostrediu.

Michal HUDECMichal HUDEC

pôsobí ako CEO spoločnosti Energy analytics, s.r.o. Ako analytik sa tiež venuje najmä problematike elektrickej energie. Je i členom predstavenstva spoločnosti Energy online, a.s., a spoluzakladateľom odborného portálu Energia.sk, ktorého vydavateľom bol od jeho založenia v júli 2010. Pôsobí i ako člen dozornej rady na výskum a vývoj orientovanej technologickej spoločnosti GA Drilling. Medzi rokmi 2011 – 2013 vykonával funkciu NCP – národného kontaktného bodu pre výskumné a vývojové projekty 7. rámcového programu EÚ (FP7) v téme energetika. Na začiatku roku 2012 absolvoval výberový expertný „International Visitor Leadership Program v USA na tému „Americká zahraničná politika a energetická bezpečnosť”. Program zastrešuje americké ministerstvo zahraničia a o nominácii rozhoduje ambasáda USA v danej krajine. Michal Hudec tiež príležitostne prednáša na univerzite ako hosťujúci lektor.

Robert JAMBRICHRobert JAMBRICH

vyštudoval Fakultu podnikového manažmentu na Ekonomickej univerzite v Bratislave v odbore podnikové financie. Pracoval na Protimonopolnom úrade SR, kde sa zaoberal oblasťou zneužívania dominantného postavenia, okrem iného aj v sektore elektroenergetiky. V súčasnosti pôsobí v Slovenských elektrárňách na pozícii vedúceho zahraničnej regulácie, kde má na starosti najmä analýzu a implementáciu slovenského, ako aj európskeho regulačného a legislatívneho rámca a analýzu možných dosahov na spoločnosť. Pôsobí v rôznych pracovných skupinách v rámci asociácie elektroenergetického priemyslu v Európe Eurelectric.

Radovan KAZDARadovan KAZDA

sa narodil v roku 1972. Vyštudoval Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre. Ako výskumný a odborný pracovník pôsobil v rokoch 1996 – 2004 vo Výskumnom ústave závlahového hospodárstva a nástupníckych organizáciách, kde sa venoval najmä problematike krajinného inžinierstva a ekológii. Od roku 2004 pôsobil v Konzervatívnom inštitúte M. R. Štefánika, kde sa venoval problematike regulácie v agrárnej a environmentálnej politike. Spolupracoval s viacerými organizáciami tretieho sektora na projektoch a je spoluautorom viacerých publikácií. Od roku 2000 publikuje a je citovaný vo viacerých médiách k témam týkajúcim sa najmä environmentálnej politiky a je tiež organizátorom množstva odborných podujatí v tejto tematickej oblasti. Od roku 2009 je spoluvydavateľom a editorom odborného internetového magazínu o odpadovom hospodárstve v SR Odpady-Portal.sk, od roku 2010 vydáva internetový magazín Energie-Portal.sk, od roku 2011 printový mesačník Odpadové hospodárstvo a od 2012 do 2013 tiež printový mesačník ENERGO.

Jakub KOBELAJakub KOBELA

je už rok členom výkonnej rady Slovenskej debatnej asociácie, v ktorej zodpovedá primárne za stredoškolský debatný program po celom Slovensku, Slovenskú debatnú ligu a stredoškolskú reprezentáciu. V štruktúrach SDA pracuje už štvrtý rok nielen ako funkcionár, ale taktiež ako jeden z lektorov nielen pre trénerov, debatérov či debatných rozhodcov, ale často aj pre ľudí mimo debatného prostredia. Venuje sa tréningom v oblasti argumentácie, prezentácie, rozvoja kritického myslenia a odhaľovania chýb v argumentácii v bežnom živote. Popri práci v SDA onedlho odštartuje štvrtý rok štúdia na Fakulte sociálnych štúdií Masarykovej univerzity v Brne na katedre sociológie, kde sa venuje najmä štúdiu nacionalizmu, národotvorby, etnicity a migrácie.

Martina KOVÁČOVÁMartina KOVÁČOVÁ

je špecialistkou na inštitucionálne vzťahy v Slovenských elektrárňach. Študovala medzinárodné vzťahy na UMB v Banskej Bystrici, na Katolíckej univerzite v Leuvene, na Oxfordskej univerzite vo Veľkej Británii a európske právo a štúdiá na Univerzite v Remeši. Dva roky pôsobila ako redaktorka domáceho spravodajstva v denníku SME, pracovala ako projektová manažérka v Slovenskej atlantickej komisii, kde okrem iného založila časopis o medzinárodnej politike Euro-Atlantic Quarterly. Pracovala tiež v Asociácii atlantickej zmluvy v Bruseli, na slovenskom ministerstve zahraničných vecí pri príprave slovenského predsedníctva v Rade EÚ i v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky na odbore domácej politiky. Viac ako rok riadila medzinárodné projekty Európskej banky pre obnovu a rozvoj a Svetovej banky v Bosne a Hercegovine, Chorvátsku či Turecku v konzultačnej spoločnosti Aspiro.

Martin KUMPANMartin KUMPAN

v energetike pôsobí od roku 2005. Osem rokov pracoval v Slovenských elektrárňach na viacerých pozíciách so zameraním na obchod s elektrinou.

Začiatkom roka 2014 sa stal výkonným riaditeľom a konateľom SE Predaj, dcérskej spoločnosti Slovenských elektrární, ktorá sa zaoberá poskytovaním komplexných energetických služieb.

 

Marcel LAUKOMarcel LAUKO

ukončil vysokoškolské štúdium na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde od roku 1995 pôsobil ako odborný asistent na Katedre financií a v roku 2004 ukončil doktorandské štúdium v odbore fi nancie. Vo svojej akademickej činnosti sa zameriaval na podnikové fi nancie a na metódy hodnotenia efektívnosti verejných výdavkov. Od roku 2006 začal pôsobiť v Energetickom centre Bratislava ako investičný konzultant Centra pre verejné osvetlenie, kde sa venoval predovšetkým poradenstvu pre samosprávy. Od roku 2008 je riaditeľom Energetického centra Bratislava. V odbornej činnosti sa orientuje najmä na podporu a využívanie energetických služieb – Energy Performance Contracting. V marci 2014 bol zvolený za predsedu Správnej rady Asociácie poskytovateľov energetických služieb, ktorej vznik spoluinicioval.

Lukáš LEHOTSKÝLukáš LEHOTSKÝ

sa venuje debate a argumentácii od strednej školy, keď začínal ako radový člen Slovenskej debatnej asociácie (SDA). Ako lektor pôsobí v SDA od roku 2006. Odvtedy učil základy argumentácie na nespočetných podujatiach na Slovensku a v Českej republike. V rokoch 2010 a 2011 sa tiež podieľal na príprave slovenských debatérov na majstrovstvá sveta v súťažnej debate. Zručnosti nadobudnuté v SDA posúva ďalej pri vyučovaní predmetov zameraných na argumentáciu na Fakulte sociálnych štúdií Masarykovej univerzity v Brne, kde pôsobí ako doktorand. Profesionálne sa venuje predovšetkým skúmaniu vzťahov Ruska a Ukrajiny v oblasti dodávok a tranzitu zemného plynu a okrajovo aj energetickej bezpečnosti Slovenskej republiky. O týchto témach zároveň prednáša.

Michal ĽALÍKMichal ĽALÍK

v roku 2006 ukončil odbor Operačný výskum a ekonometria na Ekonomickej univerzite v Bratislave a po krátkom pôsobení v inom odvetví nastúpil do plynárenstva v septembri 2008 na pozíciu manažéra pre bezpečnosť dodávok do spoločnosti SPP, a.s. Tam pôsobil do roku 2011, keď prestúpil do spoločnosti Eustream.

U prepravcu zemného plynu pôsobil najskôr na pozícii špecialistu pre stratégiu a od 1. 7. 2014 v nej zastáva pozíciu vedúceho strategických analýz.

Jordan MANDALOVJordan MANDALOV

sa od skončenia vysokej školy upísal slovenskej jadrovej energetike, konkrétne elektrárni Mochovce. V rámci prípravy na operátorské pozície pre Mochovce získaval skúsenosti pri výkone operátorských činností v elektrárni Bohunice. Pred spustením blokov EMO 1, 2 v rokoch 1990 – 1992 bol tiež členom tímu, ktorý sa podieľal na výmene riadiaceho systému. V spolupráci so spoločnosťou Siemens riadil skupinu na vypracovanie návrhu blokovej a núdzovej dozorne. Od roku 1997 riadil proces spúšťacích prác blokov EMO 1, 2 z pozície vedúceho útvaru prevádzky. Výsledkom bolo spustenie blokov EMO 1, 2 do prevádzky v rokoch 1998 – 2000. Od roku 2007 je členom tímu, ktorý začal budovať jadrovú divíziu v Slovenských elektrárňach. Od roku 2010 riadi elektráreň Mochovce ako riaditeľ závodu. V tomto období sa jadrové elektrárne v Mochovciach zaradili medzi najlepších prevádzkovateľov na svete.

Anna MICHALKOVÁAnna MICHALKOVÁ

vyštudovala medzinárodnú politiku a eurázijské štúdiá na Uppsala University vo Švédsku. Zameriava sa na stratégie a analýzy v oblasti public aff airs, teda vzťahov s verejnými a vládnymi inštitúciami, a formulovanie politík. Jej podrobná znalosť slovenskej a európskej legislatívy jej umožňuje pripravovať pozície k verejným politikám pre korporácie a obchodné združenia. V SEESAME vedie projekty napríklad pre Asociáciu inovatívneho farmaceutického priemyslu, poisťovňu Union, Slovalco (najväčšieho výrobcu hliníka na Slovensku) a ďalších klientov, pre ktorých je dôležité sa orientovať v legislatívnom a politickom prostredí. V predchádzajúcom období pôsobila Anna v Americkej obchodnej komore na Slovensku, kde mala na starosti politické a vládne záležitosti. Má tiež zahraničné skúsenosti – pracovala v Hague Center for Strategic Studies v Holandsku či vo švédskom Medzinárodnom inštitúte pre demokraciu a volebnú asistenciu (IDEA).

Jozef MIŠÁKJozef MIŠÁK

vyštudoval Fakultu jadrového a fyzikálneho inžinierstva ČVUT v Prahe. V jadrovej energetike pracuje 45 rokov so zameraním na výskumnú a inžiniersku podporu na zaistenie bezpečnosti pri projektovaní a prevádzke jadrových elektrární. V rokoch 1971 – 1977 pracoval vo Výskumnom ústave energetickom, neskôr vo Výskumnom ústave jadrových elektrární v Trnave, kde bol v roku 1992 riaditeľom. V rokoch 1993 – 1997 bol prvým predsedom Úradu jadrového dozoru SR a následne do roku 2004 pôsobil v Medzinárodnej agentúre pre atómovú energiu (MAAE) ako vedúci oddelenia pre rozvoj bezpečnosti. V súčasnosti je viceprezidentom pre strategický rozvoj vo výskumno-inžinierskej organizácii ÚJV Řež, a.s., kde sa venuje jadrovej bezpečnosti napríklad aj v súvislosti s dostavbou JE Mochovce. V rámci MAAE sa naďalej podieľa na vývoji bezpečnostných štandardov i na misiách hodnotiacich úroveň bezpečnosti jadrových elektrární. Je členom poradných orgánov jadrových dozorov v Arménsku, SR a na Ukrajine i členom prezídia Slovenského jadrového fóra a Rady Platformy pre udržateľnú jadrovú energetiku v rámci EÚ.

Andrej NOSKOAndrej NOSKO

je programovým manažérom Think Tank Fund v Nadácii otvorenej spoločnosti, kde riadi grantové portfólio pre projekty zamerané na potlačenie prevzatia štátu (state capture) a potlačenie ovládnutia regulátorov regulovanými subjektami (regulatory capture) v krajinách Európskej Únie. Výskumne sa venuje politickej ekonómii bezpečnosti a energetickej politike so špecializáciou na strednú Európu. Je členom Výskumnej skupiny pre energetickú politiku na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti, viedol medzinárodnú odbornú skupinu výskumníkov, ktorí presadzovali užšiu cezhraničnú spoluprácu v zaisťovaní energetickej bezpečnosti v regióne. V minulosti pracoval v Európskej komisii na Generálnom riaditeľstve pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť. Bol vládnym poradcom, prednášal a publikoval o energetických politikách stredoeurópskych krajín.

Andrea PANCOTTIAndrea PANCOTTI

je manažérom predaja a energetických služieb v Slovenských elektrárňach. Absolvoval ekonómiu a obchod na Katolíckej univerzite v Miláne v roku 1998. Pôsobil ako fi nančný analytik v spoločnosti IBM v Taliansku, kde zastával pozíciu teamleadera v divízii Global Services. V roku 2002 nastúpil do Publishing Group Reed-Elsevier ako fi nančný regulátor pre taliansku pobočku, potom sa stal fi nančným riaditeľom v PR agentúre Cohn & Wolfe, patriacej pod skupinu WPP. V Slovenských elektrárňach pracuje od roku 2006, najprv ako manažér interného auditu, súčasnú pozíciu zastáva od roku 2011, s pôsobnosťou na slovenskom, českom a poľskom trhu.

Ján PORVAZNÍKJán PORVAZNÍK

je konzultant a výskumný pracovník, vyštudoval energetickú ekonómiu a strategický manažment vo Fínsku a vo Francúzsku a medzinárodné vzťahy v Bratislave. V minulosti pôsobil ako konzultant pre podnikovú stratégiu v Európe a na Blízkom východe, neskôr pracoval ako technicko-ekonomický poradca generálneho riaditeľa v Slovenských elektrárňach. Momentálne pôsobí v rámci programu zameraného na aplikovaný výskum v oblasti energetickej a klimatickej politiky a ekonómie surovinových zdrojov na Kalifornskej univerzite v Berkeley v USA. Jeho výskum je zameraný najmä na problematiku budovania inteligentných sietí, integráciu obnoviteľných zdrojov energie do energetických sústav a manažment spotreby elektrickej energie. Je autorom viacerých projektov s tematikou inteligentných miest v USA a publikácií zameraných na transformáciu energetického sektora v USA a v Európe.

Daniel L. SANCHEZDaniel L. SANCHEZ

je výskumníkom na Univerzite v Kalifornii – Berkeley v oblasti zelených energií a obnoviteľných zdrojov. Venuje sa kvantitatívnym analýzam, ktoré slúžia tvorbe verejných politík v oblasti bioenergií a klímy. Jeho súčasný výskum je zameraný na dizajnovanie, zavádzanie a komercializáciu bioenergetických technológií so zachytávaním a ukladaním oxidu uhličitého (BECCS). V predchádzajúcom období pôsobil Daniel v americkej vládnej agentúre Advanced Research Projects Agency-Energy (ARPA-E) podporujúcej výskum a vývoj najmodernejších energetických technológií, v organizácii Green for All, podporujúcej budovanie inkluzívnej zelenej ekonomiky a tiež v kalifornskej regulačnej agentúre California Public Utilities Commission. Titul M.S. v odbore energie a zdroje a titul B.S.E. v chemickom a biomolekulárnom inžinierstve získal na Pensylvánskej univerzite.

Matej STUŠKAMatej STUŠKA

narodený v roku 1980, pracuje už 7 rokov ako manažér pre vzťahy s vládou SR a záležitosti EÚ v bratislavskej kancelárii spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o., ktorá je jedinou dcérou United States Steel Corporation v Európe. Okrem zastupovania záujmov USSK voči orgánom štátnej správy na Slovensku a EÚ, reprezentuje ju aj vo výboroch a pracovných skupinách záujmových asociácií a združení, ako sú Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ), Americká obchodná komora v SR či Európske združenie výrobcov ocele pre obalové materiály – APEAL. Na prelome rokov 2010 a 2011 pôsobil aj ako zastupujúci člen v mene RÚZ v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore. Pred tým, ako nastúpil do USSK, pôsobil ako manažér pre korporátne a verejné záležitosti v Americkej obchodnej komore na Slovensku, kde okrem podnikateľských služieb pre slovenské a zahraničné fi rmy viedol odborné pracovné skupiny a koordinoval ich snahu pripomienkovať legislatívu na Slovensku. V roku 2007 sa zúčastnil programu Ministerstva zahraničných vecí USA pre zahraničných špecialistov so zameraním na obchod a ekonomický rozvoj pod názvom U. S. Visitor Program. Je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde v roku 2003 získal inžiniersky titul na Obchodnej fakulte, v študijnom obore medzinárodné podnikanie. Každoročne prednáša študentom na Ekonomickej univerzite v Bratislave či Akadémii dobrej politiky v rámci organizácie Youth Politics Education o teórii a praxi v oblasti lobing a externých vzťahov v korporátnom sektore na Slovensku.

Miroslav ŠARIŠSKÝMiroslav ŠARIŠSKÝ

je vedúcim útvaru externej komunikácie a inštitucionálnych vzťahov v Slovenských elektrárňach. Venuje sa tvorbe komunikačnej stratégie fi rmy, vypracovaniu stanovísk k pripravovanej legislatíve, zodpovednému podnikaniu a podpore energetickej efektívnosti. Je jedným zo zakladateľov Fondu pre transparentné Slovensko a spoluautorom Iniciatívy „Rule of Law“ ako spoločnej aktivity zamestnávateľských zväzov a obchodných komôr na Slovensku. Je podpredsedom Výboru Americkej obchodnej komory pre energetiku a členom správnej rady Nadácie otvorenej spoločnosti. Predtým pôsobil v Národnej banke Slovenska, kde pracoval na projekte zavádzania eura, v Národnej rade Slovenskej republiky viedol v pozícii riaditeľa viacero odborov a v Americkej právnickej komore (ABA/CEELI) sa aktívne podieľal na zavádzaní projektu súdneho manažmentu, elektronickej podateľne a ďalších.

Pavel ŠIMONPavel ŠIMON

je absolventom Vysokej vojenskej technickej školy v Liptovskom Mikuláši. V roku 1994 ukončil ašpirantúru na Vojenskej akadémii v Liptovskom Mikuláši ako kandidát vojenských vied. V rámci svojej vojenskej kariéry sa venoval vojenskému a špeciálnemu výskumu a vývoju. Zastupoval Slovensko v niekoľkých výskumných a štandardizačných skupinách NATO. Dlhodobo sledoval oblasť rozvoja obnoviteľných zdrojov energie. Od roku 2008 sa tejto oblasti venuje naplno. Aktívne sa podieľal na realizácii viac ako 50 MW projektov na Slovensku, v Českej republike a Rumunsku. Získal niekoľko certifi kátov v oblasti projektovania fotovoltických aplikácií. Popri fotovoltike je zástancom aj ďalších druhov obnoviteľných zdrojov, či už vetra, biomasy alebo vody. V roku 2010 sa stal zakladajúcim členom združenia „Spoločnosť rozumných spotrebiteľov“ a partnerom Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu (SAPI). V súčasnosti okrem práce vo svojej konzultačnej fi rme Pavel ŠIMON s.r.o. je zástupcom riaditeľky SAPI a členom Energetickej komisie VHZ NR SR.

Andrej ŠPANOAndrej ŠPANO

ukončil vysokoškolské štúdium na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v roku 1995. V roku 1996 začal pracovať v SPP na Slovenskom plynárenskom dispečingu, na útvare prípravy distribúcie plynu v oblasti bilancií a simulácií plynárenskej siete a v roku 2004 sa stal vedúcim útvaru prípravy distribúcie plynu. Od roku 2011 zastáva pozíciu vedúceho odboru Slovenského plynárenského dispečingu spoločnosti SPP – distribúcia, a.s.

 

Andrea TÓTHOVÁAndrea TÓTHOVÁ

je učiteľkou v cirkevnej základnej škole Narnia. Dlhodobo sa venuje tvorbe programov v oblasti zážitkovej pedagogiky. S Centrom environmentálnej a etickej výchovy Živica spolupracuje viac ako desať rokov pri vedení zážitkových programov pre školy aj firmy.

 

 

Lívia VAŠÁKOVÁLívia VAŠÁKOVÁ

je ekonomickou radkyňou na Zastúpení Európskej komisie na Slovensku, kde má na starosti koordináciu a komunikáciu hospodárskych a sociálnych politík EÚ. Od roku 2005 pracovala pre Generálne riaditeľstvo Energia na Európskej komisii so zameraním na energetické modelovanie, posudzovanie dosahov a ekonomickú analýzu dlhodobých energetických politík, energetickej účinnosti, energetickej infraštruktúry a regulácie. Študovala na Ekonomickej univerzite v Bratislave, ale tiež na Univerzite Johanna Keplera v Linzi, Univerzite Ludwiga- Maximiliana v Mníchove, v Aix-en-Provence vo Francúzsku, na Ljubljanskej univerzite a skončila tiež postgraduálny program na Europa-Kolleg v Hamburgu.

Martin VLACHYNSKÝMartin VLACHYNSKÝ

vyštudoval hospodársku politiku na Ekonomicko-správnej fakulte Masarykovej univerzity v Brne s diplomovou prácou na tému „Vývoj ekonomického myslenia v oblasti energetického a surovinového problému“. Následne absolvoval magisterské štúdium manažmentu, ekonómie a medzinárodných vzťahov na univerzite v Aberdeene. Niekoľko rokov pracoval ako špecialista na web marketing a sociálne siete. Po predchádzajúcej spolupráci nastúpil do INESS ako nový člen v roku 2012. Zaoberá sa hospodárskou politikou, energetikou a prírodnými zdrojmi, eurom a Európskou úniou. Pripravuje týždenník Budiž Euro!, venovaný aktuálnemu dianiu v eurozóne. Je autorom štyroch analytických publikácii a viac ako 250 článkov.

Ondrej BAJZAOndrej BAJZA

je inovátorom telom i dušou. Pochádza z mlynárskej rodiny. Vyštudoval strednú priemyselnú školu stavebnú v Žiline. Aktuálne študuje drevené stavby na Drevárskej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene. Popri škole vedie vlastné podnikanie v oblasti malých drevených stavieb, vo svojej oblasti je československým lídrom. Aktuálne pracuje na energeticky nezávislých nízkonákladových stavbách. Zaujíma sa o riešenia pre trvale udržateľný život a prevádzkuje vlastnú mikrovodnú elektráreň. Posledné dva roky zastával funkciu predsedu študentskej organizácie Technickej univerzity vo Zvolene. Rád stretáva nových ľudí, vo voľnom čase rád cestuje a venuje sa genealógii. Raz by rád založil energeticky nezávislú obec.

Richard CIMERMANRichard CIMERMAN

pochádza z Banskej Bystrice, má 22 rokov. Študuje environmentálnu fyziku a obnoviteľné zdroje energie na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. V bakalárskej práci sa venoval problematike uskladňovania tepla s využitím materiálov s fázovou premenou.

Popri štúdiu sa venuje hre na gitare, svojej hudobnej kapele, ale tiež športu, turistike a cestovaniu.
 

Michal ČEPELKAMichal ČEPELKA

pochádza zo severovýchodných Čiech. Absolvoval vysokoškolské štúdium na Masarykovej univerzite v Brne, kde bol promovaný v odbore bezpečnostné a strategické štúdiá a medzinárodné vzťahy a energetická bezpečnosť. V oblasti energetiky sa zaoberá trvalo udržateľným rozvojom, jadrovou energetikou a spôsobom tvorby strategických koncepcií a scenárov vývoja so zameraním na strednú Európu. Svoje vedomosti rozvíja nielen v rámci školských aktivít, ale aj prostredníctvom spolupráce s viacerými českými súkromnými spoločnosťami a štátnymi organizáciami. V oblasti strategických štúdií sa venuje výskumu konfl iktu a jeho eskalácii so zameraním na región južného Kaukazu. Vo svojej publikačnej činnosti sa tiež zaoberá problematikou používania bezpilotných lietadiel. Medzi jeho koníčky patrí cestovanie, vysokohorská turistika a horské maratóny.

Miroslav FABIANMiroslav FABIAN

ukončil II. stupeň vysokoškolského štúdia na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave v odbore pozemné stavby v roku 2011. V súčasnosti je interným doktorandom na katedre konštrukcií pozemných stavieb Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Projektuje aj v oblasti stavebnej fyziky, kde sa sústreďuje najmä na oblasť denného osvetlenia, šetrenia energií v budovách a spotreby primárnej energie. Bol na študijnom pobyte na univerzite v Innsbrucku a absolvoval niekoľkomesačnú stáž na Kyoto University v Japonsku. Publikuje v domácich a zahraničných vedeckých a odborných časopisoch. Spolupracoval a spolupracuje na viacerých vedeckých projektoch a je členom Slovak Mirror Group, ktorá sa vyjadruje k zneniu novej európskej normy pre denné osvetlenie budov za Slovenskú republiku.

Markéta FLORIANOVÁMarkéta FLORIANOVÁ

je študentkou 3. ročníka jadrovo-chemického inžinierstva na Fakulte jadrového a fyzikálneho inžinierstva ČVUT v Prahe. Pochádza z Jamolíc, obce vzdialenej len niekoľko kilometrov od jadrovej elektrárne Dukovany, čo bolo pre ňu, spoločne so záujmom o prírodné vedy a najmä chémiu, podnetom na výber tohto pomerne neštandardného študijného oboru. Počas štúdia na gymnáziu v Moravskom Krumlove sa zúčastňovala prírodovedeckých olympiád a korešpondenčného seminára z chémie KSICHT. V súčasnosti sa zaujíma o problematiku nakladania s rádioaktívnymi odpadmi vznikajúcimi pri vyraďovaní jadrových zariadení – tejto téme sa venuje aj vo svojej bakalárskej práci. Po jej obhajobe v septembri 2015 by mala stráviť tri mesiace ako stážistka v Dalton Nuclear Institute v Manchestri vo Veľkej Británii a v elektrárni Sellafi eld, kde by chcela pokračovať v získavaní informácií o vyraďovaní a jadrovom priemysle všeobecne.

Michaela HYNKOVÁMichaela HYNKOVÁ

pochádza z Košíc, kde študuje na Technickej univerzite na katedre bezpečnosti a kvality produkcie. Viac ako pol roka pôsobí v spoločnosti Magneti Marelli v divízii Electronic systems, kde pracuje ako podpora oddelenia kvality. Zároveň praxuje na personálnom oddelení spoločnosti Tatravagónka, kde sa zameriava na problematiku tvorby systému vzdelávania manažérov prostredníctvom e-learningu. Taktiež pôsobí v medzinárodnej študentskej neziskovej organizácii BEST, v rámci ktorej bola zvolená za koordinátorku pre vzťahy s verejnosťou. Michaela je vášnivá cestovateľka, má rada turistiku či plávanie, ale aj dobré knihy a fi lmy.

Erik CHABREČEKErik CHABREČEK

úspešne ukončil bakalárske štúdium na Strojárskej fakulte Českého vysokého učení technického v Prahe v programe teoretický základ strojného inžinierstva. Následne absolvoval dvojročný inžiniersky program energetické stroje a zariadenia na Ústave energetiky. Počas posledných dvoch rokov pracoval popri štúdiu v Univerzitnom centre energeticky efektívnych budov v Buštěhrade. Venoval sa vedecko-výskumnej činnosti v rámci tímu, ktorý vyvíjal technológiu na využitie odpadového tepla (Organický Rankinov cyklus). Popri práci vypomáhal aj pri tvorbe technických predpisov pre slovenskú energetickú fi rmu.

Marián JANÍKMarián JANÍK

má 22 rokov a žije v Bratislave. Na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, v odbore elektrotechnika, ukončil bakalárske štúdium orientované na elektrofyziku a fyzikálne inžinierstvo. V druhom stupni štúdia bude pokračovať v odbore jadrové a fyzikálne inžinierstvo a tiež na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave v odbore fyzika tuhých látok. Popri štúdiu pracuje v Elektrotechnickom ústave Slovenskej akadémie vied a voľný čas trávi športom. V budúcnosti sa chce venovať výskumu elektrofyzikálnych procesov a vývoju nových technológií.

Katarína KERTÝSOVÁKatarína KERTÝSOVÁ

vyštudovala medzinárodné vzťahy a francúzsky jazyk na Univerzite v St Andrews. Po jej absolvovaní pokračovala v postgraduálnom štúdiu medzinárodnej bezpečnosti na parížskej Sciences Po, počas ktorého strávila semester na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov MGIMO. Jej akademické výsledky a mimoškolské aktivity boli v roku 2012 ocenené grantom Nadácie Tatra banky „Študenti do sveta“. Praktické skúsenosti získala vďaka stážam v Carnegie Endowment for International Peace, OSN, na Ministerstve obrany SR či vo výskumnom centre The Hague Center for Strategic Studies, ktoré sa venuje strategickému bezpečnostnému plánovaniu a poradenstvu. V súčasnosti pôsobí ako výskumná pracovníčka v Clingendael International Energy Programme v holandskom Haagu, ktoré prepája verejnú správu a súkromný sektor s cieľom rozvíjať verejnú debatu o aktuálnych trendoch v medzinárodnej energetike.

Ivana KOSTELANSKÁIvana KOSTELANSKÁ

v júni 2015 dokončila bakalársky stupeň štúdia na Vysokej škole ekonomickej v Prahe na Fakulte medzinárodných vzťahov v odbore medzinárodné štúdiá diplomacia. V nadväzujúcom magisterskom stupni bude pokračovať v štúdiu medzinárodných ekonomických vzťahov, medzinárodnej politiky a diplomacie. Od septembra 2013 je členkou študentskej neziskovej organizácie Model United Nations Prague o.s., kde v súčasnosti pôsobí ako prezidentka. Riadi dvadsaťčlenný tím, ktorý organizuje medzinárodnú konferenciu PragueMUN s účasťou až 200 študentov z celého sveta. V roku 2014 absolvovala stáž v Slovenskej atlantickej komisii počas bratislavského fóra o globálnej bezpečnosti GLOBSEC – jedného z piatich najväčších bezpečnostných fór v euroatlantickom priestore. V tom istom roku absolvovala stáž v Nadácii Fórum 2000 v Prahe, kde sa zúčastňovala na plánovaní a realizácii vlajkového projektu, konferencie Fórum 2000.

Ivan KRÁLIKIvan KRÁLIK

sa narodil v roku 1991 v Banskej Bystrici. Už odmalička ho zaujímal svet okolo neho, zvlášť príroda. Počas štúdia na základnej škole bol úspešným reprezentantom v rôznych krajských a okresných súťažiach zaoberajúcich sa prírodnými vedami. Ako študent banskobystrického gymnázia uvažoval nad štúdiom práva alebo ekonomiky, no nakoniec sa rozhodol inak. Dnes je študentom Žilinskej univerzity, odbor energetické stroje a zariadenia. Pracoval v rôznych oblastiach počnúc separovaním papiera až po administratívno-ekonomickú činnosť. V poslednom období pracuje pre fi rmu, ktorá sa zaoberá navrhovaním a montovaním vzduchotechniky a klimatizácie. Počas minulého semestra sa zapojil do projektu, ktorý zvyšuje povedomie o využívaní zelených energií na Slovensku u žiakov stredných škôl v Žilinskom kraji. Taktiež je zapojený do projektu, ktorý sa zaoberá energy zero building tematikou. Medzi jeho záujmy patrí tenis, posilňovanie, turistika, príroda, CAD-systémy a autá.

Adrián KRAJŇÁKAdrián KRAJŇÁK

študoval na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, titul magister získal v odbore jadrová chémia a rádioekológia a momentálne je študentom 2. ročníka doktorandského štúdia na katedre anorganickej chémie. Absolvoval 6-mesačnú zahraničnú vedeckú stáž na Aristotle University of Thessaloniki v Grécku. Venuje sa štúdiu sorpčných vlastností prírodných a syntetických sorbentov, ktoré by mali nájsť uplatnenie buď ako molekulové sitá, alebo ako tesniaci komponent v multibariérovom systéme hlbinných úložísk pre rádioaktívny odpad a vyhoreté jadrové palivo. Výsledky vedeckej práce prezentoval a publikoval doma i v zahraničí. Od roku 2010 je členom Slovenskej nukleárnej spoločnosti a od roku 2013 podpredsedom sekcie Mladá generácia. Pôsobí ako predseda občianskeho združenia NOW, ktoré sa snaží propagovať a podporovať elektromobilitu na Slovensku.

Veronika KUBEKOVÁVeronika KUBEKOVÁ

sa narodila v Bratislave, kde absolvovala základnú školu a osemročné Gymnázium L. Sáru. Momentálne je študentkou Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Po úspešnom bakalárskom štúdiu pokračuje na spomínanej fakulte aj na inžinierskom stupni. V akademickom roku 2013/2014 strávila zimný semester na francúzskej univerzite Paris X Nanterre la Défense. Najbližší semester bude študovať v zahraničí vďaka programu Erasmus+ znova. Semester strávi na parížskom Inštitúte politických vied, známom ako Sciences Po. Chcela by využiť hlavne širokú ponuku predmetov, ktoré univerzita ponúka. Zaujíma sa najmä o problematiku ekonomického rozvoja, na ktorý by sa chcela bližšie zamerať aj počas druhého stupňa štúdia a neskôr by chcela v danej sfére pôsobiť aj profesionálne.

Stanislava MAŤUGOVÁStanislava MAŤUGOVÁ

sa ľahko a rada nadchne dobrou ideou pre zlepšenie životných podmienok ľudí a pôsobenia ľudí na prírodu. Počas siedmich rokov štúdia na vysokej škole vystriedala štyri krajiny (Česko, Slovensko, Rusko a Fínsko), kde sa venovala energetike. Začala v Prahe s jadrovou fyzikou a skončila na Urale s elektroenergetikou. Nomádsky spôsob života ju naučil mnohému, ale taktiež ju doviedol k uvedomeniu, že v najbližšom čase chce pôsobiť doma v Turci. Baví ju riešiť technické zadania netradičným spôsobom, ale aj pomáhať ľuďom. O prácu s miestnou komunitou sa bude snažiť v neziskovej organizácii, ktorú práve s priateľmi zakladá.

Peter PAVLOVIČPeter PAVLOVIČ

absolvoval v akademickom roku 2014/2015 magisterský študijný program environmentálne vedy a politika na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti, kde sa špecializoval najmä na environmentálne aspekty energetiky, otázky energetickej bezpečnosti a tranzície a perspektívy jadrovej energetiky v novom storočí. Po štúdiu práva na Slovensku pôsobil štyri roky ako doktorand na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne v odbore medzinárodné a európske právo a súbežne sa venoval štúdiu medzinárodných vzťahov a bezpečnostných a strategických štúdií. V minulosti absolvoval viacero zahraničných študijných pobytov v Rakúsku, Taliansku, Českej republike, Poľsku, na Ukrajine, v Bosne a Hercegovine či v Juhoafrickej republike. V roku 2015 získal grant OECD na štúdium na Medzinárodnej škole jadrového práva vo francúzskom Montpellier. Peter je členom Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo pri SAV, organizácie Mensa Slovensko a držiteľom oprávnenia na prevádzku rádioamatérskych staníc. Vo svojom voľnom čase sa venuje turistike, cestovaniu, športu a čítaniu dobrých kníh.

Juraj SABOLJuraj SABOL

má 22 rokov a pochádza zo Sabinova. Má za sebou 1. ročník inžinierskeho štúdia na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v odbore elektroenergetika. Ako syn elektrikára mal odmalička blízko k elektrotechnike. Momentálne naberá pracovné skúsenosti ako pomocný projektant elektrických inštalácií.

Vo svojom voľnom čase sa venuje bicyklovaniu a spoznávaniu prírodných krás našej krajiny.
 

Tomáš ŠTEVČEKTomáš ŠTEVČEK

študoval na Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku. Následne v štúdiu pokračoval na Fakulte elektrotechniky a komunikačných technológií Vysokého učení technického v Brne, kde získal inžiniersky diplom v odbore elektroenergetika. Počas štúdia sa venoval najmä obnoviteľným zdrojom. Nadobudnuté znalosti zúročil vo svojej bakalárskej práci na tému ,,Návrh malej vodnej elektrárne“, ktorá bola ocenená cenou dekanky fakulty. Neskôr sa v štúdiu orientoval predovšetkým na technológiu veterných elektrární. Vo svojej diplomovej práci vytvoril matematický model veternej elektrárne Whisper 200 v programovom prostredí Matlab-Simulink. V budúcnosti by sa chcel zaoberať návrhom hybridných systémov a systémov riadenia spotreby v elektrických sieťach. Vo svojom voľnom čase sa venuje všeobecnému štúdiu histórie a cyklistike.

Minh NGUYEN TIENMinh NGUYEN TIEN

sa narodil vo Vietname, od roku 2000 žije na Slovensku. Absolvoval inžinierske štúdium v odbore technológie stavieb na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, v súčasnosti je doktorandom na katedre technológie stavieb. Počas svojho štúdia pracoval ako odborný asistent stavbyvedúceho vo fi rme Matistav na rôznych stavbách po Slovensku. Vo svojej dizertačnej práci sa venuje návrhu využitia obnoviteľných zdrojov energie pri výstavbe bytových objektov. S témou „Konštrukčno-technologický návrh využitia obnoviteľných zdrojov energie polyfunkčného bytového domu“ sa umiestnil aj na Študentskej vedeckej konferencii. Hovorí po slovensky, vietnamsky, anglicky a francúzsky v úrovni A2. Má rád literatúru, prírodu, venuje sa bojovému umeniu.

Tomáš TRUBAČÍKTomáš TRUBAČÍK

je absolventom bakalárskeho programu bezpečnostné a strategické štúdiá a medzinárodné vzťahy na Fakulte sociálnych vied Masarykovej univerzity v Brne. V súčasnosti tam dokončuje štúdium magisterského programu medzinárodné vzťahy a energetická bezpečnosť. Vďaka svojim mimoškolským aktivitám a záujmu o široký okruh energetických tém už počas štúdia využil ponuku pracovať ako analytik v oblasti energetickej efektívnosti v aliancii Šanca pre budovy, ktorá podporuje energeticky úsporné stavebníctvo. Od roku 2000 je Tomáš členom skautského strediska Dvojka Staré Mesto, kde pôsobí ako volený člen vedenia. Svoj voľný čas najradšej trávi na horskom bicykli.

Jiří VLČEKJiří VLČEK

je v súčasnosti stážistom na oddelení zahraničnej regulácie v Slovenských elektrárňach. Pred nástupom na túto pozíciu spolupracoval s Masarykovou univerzitou v Brne, kde sa v rokoch 2014 – 2015 podieľal na projektoch katedry medzinárodných vzťahov a európskych štúdií, týkajúcich sa plynovej bezpečnosti a jadrových úložísk. Od apríla 2015 spolupracoval so Slovenskou atlantickou komisiou (SAC) na organizácii konferencie GLOBSEC 2015 ako koordinátor. Vyštudoval medzinárodné vzťahy a sociológiu na Masarykovej univerzite v Brne, aktuálne pokračuje v štúdiu medzinárodných vzťahov a energetickej bezpečnosti.

Letná škola energetiky 2015Prvý ročník Letnej školy energetiky sa konal od 26. júla do 2. augusta 2015.

Okrem európskej energetickej únie sa na ňom dvadsať najlepších študentov malo možnosť porozprávať o energetickej bezpečnosti, energetickom trhu na Slovensku a v Európe, o plyne i fosílnych palivách, o jadrovej energii a obnoviteľných zdrojoch, o energetickej efektívnosti, elektromobilite, ochrane životného prostredia a ďalších zaujímavých témach.

V septembri sa so študentmi stretol podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič a vypočul si ich návrhy.

Program Letnej školy energetiky 2015:

 • Diskusia o európskej energetickej únii s predstaviteľmi Európskej komisie
 • Neformálne diskusie s top manažérmi popredných energetických firiem na Slovensku
 • Teambuilding pod vedením mimovládnej organizácie Živica
 • Návšteva AE Mochovce a interaktívneho informačného a vzdelávacieho centra Energoland
 • Návšteva vodnej a fotovoltickej elektrárne
 • Debatný tréning pod vedením Slovenskej debatnej asociácie
 • Zoznámenie sa s elektromobilom a elektromobilitou
 • ... a mnoho ďalších aktivít

Medzi prednášajúcimi hosťami na Letnej škole energetiky boli:

 • Jordan Mandalov, riaditeľ Atómových elektrární Mochovce
 • Lívia Vašáková, ekonomická radkyňa, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku;
 • Martin Kumpan, výkonný riaditeľ a konateľ SE Predaj, spoločnosti dodávajúcej komplexné energetické služby
 • Peter Baláž, vedúci Katedry medzinárodného obchodu, Obchodná fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave;
 • Andrea Pancotti, manažér predaja a energetických služieb Slovenských elektrární,
 • Daniel L. Sanchez, výskumník na Univerzite v Kalifornii – Berkeley v oblasti zelených energií a obnoviteľných zdrojov
 • Pavel Šimon, zastupujúci riaditeľ, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu (SAPI)
 • Martina Dupáková, editorka pre energetiku, Euractiv.sk
 • Juraj Hipš, riaditeľ Živice – Centra environmentálnej a etickej výchovy
 • Andrej Schulcz, riaditeľ Slovenskej debatnej asociácie
 • ... a mnohí ďalší
Partneri
AutoimpexZastúpenie Európskej komisie na SlovenskuSlovenská debatná asociácia
Mediálni partneri
Euractiv.sk

Na prvom ročníku Letnej školy energetiky spolupracujeme aj so: