Misia: Mars 2

Astrobiologička Michaela Musilová, Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity (SOSA) a Slovenské elektrárne vyhlasujú druhý ročník súťaže pre stredné školy Misia Mars 2.

Staň sa autorom experimentu, ktorý urýchli osídľovanie Marsu ľuďmi! Prihlás svoj projekt online do 13. apríla 2018!

Úlohou prihlásených stredoškolských študentov alebo študentských tímov (max. 5 osôb) je vytvoriť projekt vedecko-technického experimentu, ktorý v simulovaných podmienkach zrealizuje medzinárodný vedecký kolektív pod vedením slovenskej astrobiologičky Michaely Musilovej počas pobytu na simulovanej marťanskej púštnej stanici v USA do konca septembra 2018.

Experiment by mal byť dizajnovaný tak, aby jeho výsledky mali praktický prínos pre ďalší výskum možností života na Marse z pohľadu rôznych vedeckých disciplín: biológie, medicíny, energetiky, techniky a iných.

Čo môžete vyhrať?

Autori piatich najlepších projektov, ktoré postúpia do druhého kola, budú odmenení skvelými cenami. Odmena čaká aj na ich garantov – učiteľov, ktorí študentom  s prípravou experimentu pomôžu.

Víťazný tím so svojim garantom okrem vecných cien získa aj výlet do CERNu, Európskeho centra pre jadrovú fyziku vo Švajčiarsku.

Ako pripraviť experiment?

  • Bežnej rakete by dnes cesta na Mars trvala asi 8 mesiacov. Aj to za prepodkladu, že by sa na Mars vydala v správnom okamihu, kedy je Mars k Zemi najbližšie. Na Marse by musela pobudnúť niekoľko mesiacov, aby vystihla správne okno na cestu späť, ktorá tiež bude trvať zhruba 8 mesiacov.
  • Jej posádka by musela byť na cestu dobre pripravená a musela by mať dostatok jedla, vody, paliva, dostatočné tienenie pred vesmírnou radiáciou a prvotriedne prístrojové vybavenie.
  • Na Marse sú ale iné podmienky ako na Zemi a aj tie najbežnejšie veci môžu fungovať úplne inak, prípadne nefungujú vôbec – či už ide o prístroje, fyzikálne javy, chemické reakcie alebo správanie sa rastlín.

Skutoční vedci vaše predpoklady overia v simulovaných marťanských podmienkach

Navrhnite experiment, ktorý overí napríklad to, či niečo funguje alebo sa správa rovnako ako na Zemi, inak ako na Zemi alebo to nefunguje vôbec či sa správa úplne inak. Alebo vymyslite, čo a ako by mohlo fungovať a správať sa na Marse tak, ako potrebujeme.