Misia: Mars

Misia Mars volá študentov!

Navrhni pokus, ktorý uskutočnia vedci v simulovaných podmienkach Marsu. Posuň možnosti prežitia na červenej planéte bližšie k realite!

V spolupráci so Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity (SOSA) organizovali Slovenské elektrárne (SE) prvý ročník súťaže pre stredné a vysoké školy Misia Mars.

Úlohou prihlásených študentov alebo študentských tímov bolo vytvoriť projekt vedecko-technického experimentu, ktorý uskutoční medzinárodný kolektív pod vedením slovenskej vedkyne Michaely Musilovej počas pobytu na simulovanej marťanskej púštnej stanici v USA v januári 2017.

Experiment mal byť dizajnovaný tak, aby jeho výsledky mali praktický prínos pre ďalší výskum možností života na Marse z pohľadu rôznych vedeckých disciplín: biológie, medicíny, energetiky, techniky a iných.

Ako sa zapojiť do súťaže?

Súťažiť mohli jednotlivci – stredoškoláci, alebo študentské tímy zložené zo stredoškolských alebo zo stredoškolských a vysokoškolských študentov. Súťaž nebola určená jednotlivcom – vysokoškolákom ani tímom zloženým výhradne z vysokoškolských študentov. Súťažný tím mohol mať maximálne 5 členov.

Svoj projekt ste mohli prihlásiť do 14. októbra do 24. októbra 2016 vyplnením on-line formulára, ktorý bol zverejnený na tejto stránke.

Výhercovia dostali neopakovateľnú príležitosť navštíviť svetoznáme vedecko-výskumné centrum CERN v Ženeve, lístky na výstavu Cosmos Discovery, ako aj vecné ceny, ktoré do súťaže venovali kníhkupectvo Martinus a Centrum vedecko-technických informácií SR.

KLIKNI A ODHAĽ VÍŤAZOV!

Cieľom súťaže je podporiť záujem o vedu a techniku a podporiť výskum a vzdelávanie v týchto oblastiach u študentov stredných a vysokých škôl a všeobecne u mladých ľudí. Zároveň je zámerom podporiť vzájomnú spoluprácu a interakciu rôznych vekových kategórií mladých pri príprave a realizácii vedecko-technických výskumných projektov.