Misia: Mars 2

Víťazov Misia Mars 2 vyhlasujeme v stredu 12. decembra 2018 o 9:00 v auditóriu informačného centra Energoland Mochovce.

Misia Mars 2

Urýchli osídľovanie Marsu ľuďmi! Víťazný projekt otestujeme na Havaji v simulovanej marťanskej misii pod záštitou European Space Agency (ESA).

Súčasťou programu je prezentácia autorských tímov piatich najlepších projektov prihlásených do súťaže Misia Mars 2. Na podujatí vystúpia aj renomovaní slovenskí vesmírni bádatelia:

 • astrobiologička Michaela Musilová – živý prenos z marťanskej misie na Havaji
 • Matej Poliaček – účastník simulovanej misie na Mesiac ESA – LEARN Mission
 • Rover team + ukážka roveru využívaného na simulovanej misii

Odborná porota na podujatí vyhlási víťazný tím, ktorý získa:

 • víťazný tím so svojim garantom okrem vecných cien získa aj výlet do CERN, Európskej organizácie pre jadrový výskum vo Švajčiarsku.
 • vecné ceny
 • víťazný projekt sa bude testovať  v simulovanej misii pod záštitou ESA na Havaji

5 nominovaných experimentov:

 • Gymnázium F. V. Sasinka v Skalici

  Autori: Patrik Jozefovič, a spoluautori Ivan Čermák, Patrik Modrovský, Monika Klásková, Tomáš Štrba a garant experimentu Mgr. Zuzana Formánková
  Projekt: Využitie vlasov a ochlpenia ako hnojiva rastlín pri ceste na Mars.
 • SPŠE Prešov

  Autori: Andrej Tadeáš Bača, a spoluautori Samuel Franko, Patrik Brindza, Alex Removčík a garant experimentu Ján Haluška
  Projekt: Nájsť také osvetlenie, ktoré bude najprirodzenejšie pre ľudí, živočíchy a rastliny. Zároveň bude spoľahlivé, ľahko opraviteľné, bezpečné, priateľské, celkovo efektívne a aby malo aj ďalšie dobré vlastnosti.
 • Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou

  Autori: Matej Gajdoš, a spoluautori Barbora Mekelová, Janka Motešická, Timotej Chmeľ, Mária Anna Kočišová a garant experimentu Ing. Ján Motešický
  Projekt: Vytvorenie modelu samostatného, ľahko prenosného a jednoducho zostrojiteľného zariadenia s univerzálnym použitím počas misie na Marse, ktoré umožní zjednodušiť osídľovanie Marsu. 
 • Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Košice

  Autori: Alexandra Suchá, a spoluautori Soňa Kulíkoví, Filip Leško, Dávid Slota, Alexandra Suchá a garant experimentu prof. Ing. Ján Slota, PhD
  Projekt: Zistiť, ako by reagoval ľuľok zemiakový na aeroponické pestovanie na povrchu Marsu. Zistiť, aký vplyv má rozdielna gravitácia a množstvo slnečného svitu na úrodnosť ľuľka zemiakového a zároveň zabezpečiť stravu ľudskej posádke.
 • Gymnázium Detva

  Autori: Petra Chamutiová, a spoluautori Nela Lenďáková, Sofia Drdošová, Kristína Mitterová, Adam Kundrata a garant experimentu Mgr. Bartolomej Szakál
  Projekt: Využiť biologický odpad výskumníkov na tvorbu recyklovanej vody, ktorá bude použitá v procese hydroponického pestovania experimentálnych rastlín na stanici. Zároveň je to krok k fungovaniu bezodpadového spoločenstva v podmienkach výskumnej stanice.

Súvisiaci článok: Víťazi prvého ročníka Misia Mars


S čím museli počítať súťažiaci?

 • Bežnej rakete by dnes cesta na Mars trvala asi 8 mesiacov. Aj to za prepodkladu, že by sa na Mars vydala v správnom okamihu, kedy je Mars k Zemi najbližšie. Na Marse by musela pobudnúť niekoľko mesiacov, aby vystihla správne okno na cestu späť, ktorá tiež bude trvať zhruba 8 mesiacov.
 • Jej posádka by musela byť na cestu dobre pripravená a musela by mať dostatok jedla, vody, paliva, dostatočné tienenie pred vesmírnou radiáciou a prvotriedne prístroje.
 • Na Marse sú ale iné podmienky ako na Zemi a aj tie najbežnejšie veci môžu fungovať úplne inak, prípadne nefungujú vôbec – či už ide o prístroje, fyzikálne javy, chemické reakcie alebo správanie sa rastlín.