Misia: Mars

Michaela MusilováV spolupráci so Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity (SOSA) Slovenské elektrárne (SE) organizujú prvý ročník súťaže pre stredné a vysoké školy Misia: Mars.

Úlohou prihlásených študentov alebo študentských tímov je vytvoriť projekt vedecko-technického experimentu, na ktorom bude potom pracovať medzinárodný kolektív pod vedením slovenskej vedkyne Michaely Musilovej počas pobytu na simulovanej marťanskej púštnej stanici v USA.

Projekt by mal byť špecificky dizajnovaný tak, aby jeho výsledky mali praktický prínos a v kontexte plánovania možností života na Marse podnietili ďalší výskum z pohľadu v rôznych vedeckých disciplín: biológie, medicíny, energetiky, techniky a iných.

Kto sa môže zapojiť?

Jednotlivci – stredoškoláci, alebo študentské tímy zložené len zo stredoškolských alebo zo stredoškolských a vysokoškolských študentov. Tím môže mať maximálne 5 členov.

Ako sa zapojiť do súťaže?

Súťažiť môžu jednotlivci – stredoškoláci, alebo študentské tímy zložené zo stredoškolských alebo zo stredoškolských a vysokoškolských študentov. Súťaž nie je určená jednotlivcom-vysokoškolákom ani tímom zloženým výhradne z vysokoškolských študentov. Súťažný tím môže mať maximálne 5 členov.

Svoj projekt môžete prihlásiť do 14. októbra 2016 vyplnením on-line formulára na tejto stránke.

Spomedzi prihlásených experimentov vyberieme v prvom kole 5 najlepších. Verejnosti ich predstavíme počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku (7. – 13. november 2016), kde sa rozhodne aj o víťazovi.

Cieľom súťaže je podporiť záujem o vedu a techniku a podporiť výskum a vzdelávanie v týchto oblastiach u študentov stredných a vysokých škôl a všeobecne u mladých ľudí. Zároveň je zámerom podporiť vzájomnú spoluprácu a interakciu rôznych vekových kategórií mladých pri príprave a realizácii vedecko-technických výskumných projektov.