Misia Mars 2: Prihláška

Misia Mars 2: Prihláška a pravidlá

Svoj projekt môžete prihlásiť do 30. septembra 2018

Spomedzi prihlásených experimentov vyberieme v prvom kole 5 najlepších. Verejnosti ich predstavíme počas Týždňa vedy a techniky (5.– 11. november 2018) v Bratislave, 12. decembra v zábavno-vzdelávacom centre Energoland, kde sa rozhodne aj o víťazovi. Prezentáciu projektov spojíme s populárno-náučnými prednáškami o Marse a jeho objavovaní, ktoré prinesú astrobiologička Michaela Musilová, Slovenská asociácia pre vesmírne aktivity a ďalší renomovaní odborníci, ktorí skúmajú vesmír.

Cieľom súťaže je podporiť záujem o vedu a techniku a podporiť výskum a vzdelávanie v týchto oblastiach u študentov stredných škôl a všeobecne u mladých ľudí.

Kompletná prihláška Misia Mars 2 musí obsahovať:

  1. Vyplnený elektronický formulár s kompletnými údajmi o prihlásenom jednotlivcovi alebo tíme a obsahujúci všetky požadované informácie o predkladanom experimente.
  2. Video, ktoré trvá maximálne 2 minúty a predstavuje navrhovaný projekt formou ústnej prezentácie alebo dokumentuje postup pri realizácii experimentu. Video je potrebné nahrať na vlastný Youtube kanál, Vimeo kanál alebo Facebook profil a jeho vlastnosti mať nastavené pre zdieľanie s verejnosťou. Odkaz na toto video potom prihlasujúci vloží do elektronického formulára nižšie.

Ako by malo vyzerať prihlasované video?
Pozrite si príklady z minulých rokov:

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Obmedzenia pre navrhovaný experiment

Keďže materiál pre experiment bude možno cestovať cez hranice rôznych krajín, je potrebné mať na mysli isté bezpečnostné i rozmerové obmedzenia:

  • Materiál či vybavenie pre experiment musí byť prenosné a to aj v rámci bežnej batožiny, takže by malo byť rozmerovo skladné a hmotnostne obmedzené (ideálne nie viac ako 5 kg).
  • Experiment nesmie obsahovať látky a zariadenia, ktoré nie je možné prenášať v štandardnej batožine v podpalubí lietadla.
  • Experiment nesmie používať nebezpečné, teda toxické, jedovaté, výbušné alebo vysoko horľavé látky.
  • Experiment nesmie obsahovať ani si vyžadovať prítomnosť biologických vzoriek.
  • Experiment musí brať do úvahy obmedzenia dané pobytom „na výskumnej stanici na Marse“, a teda musí šetriť všetky zdroje (vodu, elektrinu a pod.), vrátane materiálu.
  • Kontakt s overovateľom experimentu bude obmedzený, resp. minimálny, preto predložené inštrukcie pre realizáciu experimentu musia byť čo najpresnejšie a zrozumiteľne vysvetlené.

Misia Mars 2: Prihlasovací formulár

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
 
?
podmienkami