News

Rok 2016 bol výborný pre vodné elektrárne

Hydroenergetici zaznamenali najlepší výsledok za posledných 6 rokov. Situácia pritom nevyzerala ružovo, prvý polrok ich trápil nedostatok zrážok.

Najväčší batériový systém na svete

400 batérií Tesla Powerpack 2 dokáže uskladniť až 80 MWh energie. Elektráreň Čierny Váh toľko vyrobí už za sedem minút.

Ventilátorom proti mrazu? Vieme, ako na to.

Krátkodobým efektívnym odstránením nežiaducej námrazy reverzným chodom ventilátorov v Elektrárňach Vojany predchádzame poškodeniu chladiacej sústavy.

Vykurovanie jadrovou energiou

Slovenské elektrárne sú jedným z najväčších výrobcov tepla na Slovensku a ako jediné v Európe ho dodávajú z jadrových elektrární až do domácností.

Plánované zamrznutie kanálov vodných elektrární

Energetici nechajú vodu pretekať pod ľadom, čím zabránia vytváraniu srieňových útvarov na hladine a zaneseniu vtokov vodných elektrární.

Blackout na Slovensku: Testovali sme štart z tmy

Hoci išlo o simuláciu, podmienky skúšok boli reálne. Skúška v takomto rozsahu sa na Slovensku uskutočnila po 20 rokoch.

Potápači pomáhajú aj v jadrových elektrárňach

V Slovenských elektrárňach pôsobí osobitne vycvičená a vyzbrojená skupina potápačov z povolania. Vznikla v roku 1967 a dnes má 6 členov.

Request to stop the backup combustion unit testing

Slovenské elektrárne decided to ask the Slovak mines Hornonitrianske bane Prievidza to end the testing of the backup combustion unit at Nováky

Nové kalendáre pre regióny atómových elektrární

Slovenské elektrárne už distribuovali všetky nástenné kalendáre 2017-2018 s Príručkou na ochranu obyvateľstva v okolí Mochoviec a Bohuníc.

Súťaž Misia Mars pozná svojich víťazov

Do pilotnného ročníka súťaže sa prihlásilo spolu 21 študentov s ôsmimi návrhmi vedeckých experimentov.