Less electricity generated due to drought. Import to Slovakia increased by a quarter

In 2018, Slovenské elektrárne, a.s. supplied almost 90% of electricity without emissions and ma...

Polročné vysvedčenie: Virtuálna zábava, ale aj varovanie pred online šikanou

V Energolande sa odovzdávali vysvedčenia žiakom základných škôl v okolí jadrovej elektrá...

Media gallery
Media gallery

Browse the media gallery to view images of our people, power plants and initiatives.