Novinky

Rok 2016 bol výborný pre vodné elektrárne

Hydroenergetici zaznamenali najlepší výsledok za posledných 6 rokov. Situácia pritom nevyzerala ružovo, prvý polrok ich trápil nedostatok zrážok.

Najväčší batériový systém na svete

400 batérií Tesla Powerpack 2 dokáže uskladniť až 80 MWh energie. Elektráreň Čierny Váh toľko vyrobí už za sedem minút.

Ventilátorom proti mrazu? Vieme, ako na to

Krátkodobým efektívnym odstránením nežiaducej námrazy reverzným chodom ventilátorov v Elektrárňach Vojany predchádzame poškodeniu chladiacej sústavy.

Teplo z reaktora nás ohrieva aj doma

Slovenské elektrárne sú jedným z najväčších výrobcov tepla na Slovensku a ako jediné v Európe ho dodávajú z jadrových elektrární až do domácností.

Plánované zamrznutie kanálov vodných elektrární

Energetici nechajú vodu pretekať pod ľadom, čím zabránia vytváraniu srieňových útvarov na hladine a zaneseniu vtokov vodných elektrární.

Blackout na Slovensku: Testovali sme štart z tmy

Hoci išlo o simuláciu, podmienky skúšok boli reálne. Skúška v takomto rozsahu sa na Slovensku uskutočnila po 20 rokoch.

Potápači pomáhajú aj v jadrových elektrárňach

V Slovenských elektrárňach pôsobí osobitne vycvičená a vyzbrojená skupina potápačov z povolania. Vznikla v roku 1967 a dnes má 6 členov.

Žiadosť o ukončenie testovania náhradnej spaľovacej jednotky

Slovenské elektrárne sa rozhodli požiadať Hornonitrianske bane Prievidza o ukončenie prevádzkového testovania v Novákoch

Nové kalendáre pre regióny atómových elektrární

Slovenské elektrárne už distribuovali všetky nástenné kalendáre 2017-2018 s Príručkou na ochranu obyvateľstva v okolí Mochoviec a Bohuníc.

Súťaž Misia Mars pozná svojich víťazov

Do pilotného ročníka súťaže sa prihlásilo spolu 21 študentov s ôsmimi návrhmi vedeckých experimentov.