20 študentov, ktorí pôjdu na Letnú školu energetiky

14.07.2015
Možnosti zdieľania:
Prvý ročník projektu Slovenských elektrární a partnerov sa koná pod záštitou Maroša Šefčoviča, podpredsedu Európskej komisie pre energetickú úniu.

Odborná porota začiatkom júla vybrala z päťdesiatky prihlásených študentov všetkých stupňov štúdia 20 najlepších, ktorí absolvujú prvý ročník Letnej školy energetiky. Uskutoční sa od 26. júla do 2. augusta 2015.

Letná škola energetiky dá študentom možnosť nadviazať dôležité pracovné kontakty už na vysokej škole. Okrem európskej energetickej únie sa v letnej škole bude hovoriť aj o energetickej bezpečnosti, energetickom trhu na Slovensku a v Európe, o plyne i fosílnych palivách, o jadrovej energii a obnoviteľných zdrojoch, o energetickej efektívnosti, elektromobilite, ochrane životného prostredia a ďalších zaujímavých témach.

Prvý ročník projektu Slovenských elektrární a partnerských spoločností, organizácií a inštitúcií sa koná pod záštitou Maroša Šefčoviča, podpredsedu Európskej komisie pre energetickú úniu.

Pri rozhodovaní prihliadala porota najmä na kvalitu motivačného listu (max. 20 bodov hodnotenia), na akademické výsledky študenta (max. 10 bodov) i na jeho publikačnú činnosť a mimoškolské aktivity a skúsenosti (max. 5 bodov).

Porota zasadla v zložení prof. Peter Baláž z Ekonomickej univerzity v Bratislave (predseda poroty), Lívia Vašáková zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Martina Dupáková z portálu EurActiv.sk, Michal Mundok zo spoločnosti Auto-Impex, Miroslav Šarišský a Martina Kováčová zo Slovenských elektrární.

20 študentov, ktorí pôjdu na Letnú školu energetiky
MENO A PRIEZVISKO UNIVERZITA ODBOR
Kertýsová Katarína Science Po – Paris School of International Affairs medzinárodná bezpečnosť
Krajňák Adrián Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta anorganická chémia
Chabreček Erik České vysoké učení technické v Prahe (ČVUT) energetika
Pavlovič Peter Central European University Budapešť environmental sciences and policy
Maťugová Stanislava Uralská štátna univerzita, Fakulta jadr. fyziky a fyz. inžinierstva elektroenergetika a elektrotechnika
Fabian Miroslav Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta teória a konštrukcie pozemných stavieb
Janík Marián Slovenská technická univerzita, FEI elektrotechnika
Nguyen Tien Minh Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta technológie stavieb
Trubačík Tomáš Masarykova univerzita v Brne medzinárodné vzťahy a energ. bezpečnosť
Vlček Jiří Masarykova univerzita v Brne medzinárodné vzťahy a energ. bezpečnosť
Florianová Markéta České vysoké učení technické v Prahe (ČVUT) jadrovo-chemické inžinierstvo
Kubeková Veronika Ekonomická univerzita v Bratislave medzinárodné ekonomické vzťahy
Bajza Ondrej Technická univerzita vo Zvolene konštrukcia drevárskych výrobkov
Kostelanská Ivana Vysoká škola ekonomická v Prahe medzinárodné štúdiá a diplomacia
Juraj Sabol Slovenská technická univerzita, FEI elektroenergetika
Čepelka Michal Masarykova univerzita v Brne medzinárodné vzťahy a energ. bezpečnosť
Hynková Michaela Technická univerzita v Košiciach inžinierstvo kvality produkcie
Cimerman Richard Univerzita Komenského, FMFI environmentálna fyzika a OZE
Števček Tomáš Vysoké učení technické v Brne (VUT) elektroenergetika
Králik Ivan Žilinská univerzita v Žiline energetické stroje a zariadenia

Týždeň nabitý energiou v Zámku Topoľčianky prinesie tieto témy a aktivity:

 • Globálne problémy životného prostredia
 • Teambuilding
 • Kedy sa nám minú zdroje?
 • Energetika v SR a EÚ
 • Trh a regulácia
 • Energetická bezpečnosť
 • Energetická únia
 • Návšteva jadrovej elektrárne
 • Prečo potrebujeme jadro?
 • Energetická efektívnosť
 • Obnoviteľné zdroje energie
 • Návšteva vodnej elektrárne
 • Čo znamená debatovať?
 • Náš región v európskej energetickej únii
 • Návšteva fotovoltickej elektrárne
 • Elektromobilita
 • Energetika z pohľadu žurnalistiky
 • Návšteva bioplynovej elektrárne

Rečníci Letnej školy energetiky:

 • Martin Vlachynský, INESS
 • Martina Dupáková, EurActiv.sk
 • Jordan Mandalov, Slovenské elektrárne
 • Michal Hudec, Energy Analytics
 • Martin Kumpan, SE Predaj
 • Juraj Hipš, Živica
 • Matej Stuška, US Steel
 • Filip Černoch, Masarykova univerzita
 • Lívia Vašáková, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
 • Róbert Jambrich, Slovenské elektrárne
 • Jozef Mišák, ÚJV ŘEŽ
 • Marcel Lauko, APES
 • Andrea Pancotti, Slovenské elektrárne
 • Lukáš Lehotský, Slovenská debatná asociácia
 • Peter Baláž, Ekonomická univerzita v Bratislave
 • Vladimír Haus, Auto-Impex
 • Peter Badík, SEVA
 • Radovan Kazda, Energie-portal.sk
 • Pavel Šimon, SAPI
 • Jan Porvazník, energetický analytik, a ďalší...
phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right