400-megawattová El Quimbo už vyrába elektrinu

03.11.2015
Možnosti zdieľania:
Enel uviedol v Kolumbii do prevádzky veľkú vodnú elektráreň. Investícia za 1,2 miliardy dolárov dokáže ročne vyrobiť 2,2 TWh elektriny.

V októbri spustili bloky vodnej elektrárne El Quimbo. Elektráreň má inštalovanú kapacitu 400 MW a nachádza sa v regióne Huila, vzdialenej približne 350 km juhozápadne od Bogoty. Elektráreň napája voda z rieky Magdalena, čo je najväčšia rieka v krajine a preteká šiestimi mestami (Gigante, Garzón, Altamira, El Agrado, Paicol a Tesalia).

Napĺňanie nádrže sa začalo na konci júna, po dokončení hlavných stavebných prác, čo umožnilo spustenie dvoch blokov elektrárne v októbri. Zároveň pokračuje spustenie elektrárne v online režime.

Elektráreň bude schopná vyrobiť približne 2,2 TWh ročne, čo predstavuje približne 4 % dopytu krajiny po elektrine. Okrem toho začiatok prevádzky elektrárne zmenší dopad hurikánu El Niño na dodávku elektriny v krajine a následné extrémne sucho.

„Elektráreň El Quimbo už zozbierala niekoľko prvenstiev. Je to najpozoruhodnejšie dielo inžinieringu skupiny Enel za posledných šesť rokov, jedna z najväčší investícii do hydroenergetiky v Južnej Amerike, a tiež prvá elektráreň financovaná zo súkromných zdrojov v Kolumbii,“ povedal Francesco Starace, generálny riaditeľ skupiny Enel. „Toto zariadenie ďalej posilňuje prítomnosť Skupiny v regióne, kde v budúcom roku plánujeme dôležité investície na všetkých úrovniach nášho hodnotového reťazca.“

Celkové investície dosiahli približne 1,2 miliardy amerických dolárov. Tieto zdroje umožnili zrealizovať významný program, pozostávajúci z iniciatív pre miestne komunity, vrátane výstavby nových bytových jednotiek pre viac ako 400 ľudí, vybudovanie 9 mostov (vrátane najväčšieho viaduktu v krajine) a iniciatívy na ochranu biodiverzity v oblasti, ako napríklad obnovenie viac ako 11 000 hektárov tropickej vegetácie na ľavom brehu nádrže a vybudovanie veterinárnych záchranných centier.

Výstavba vodnej elektrárne sa začala na konci roka 2010 na základe tendra, vypísaného kolumbijskou vládou, s cieľom uspokojiť narastajúci dopyt krajiny po elektrine. So začiatkom prevádzky elektrárne dosiahla Emgesa, ktorú Skupina Enel riadi prostredníctvom čilských spoločnosti Enersis and Endesa Čile, spolu 21 % podiel na trhu. Elektrárne El Quimbo a Betánia, ktorú tiež vlastní spoločnosť Emgesa a nachádza sa na nižšie na toku pod elektrárňou El Quimbo, napĺňajú okolo 8 % národného dopytu po elektrine.

So spustením elektrárne El Quimbo dosiahla Skupina Enel takmer 3 500 MW inštalovanej kapacity z vody, ropy a plynu, ako aj z uhlia v Kolumbii, kde v roku 2014 vyprodukovala približne 13,6 TWh elektrickej energie. Spoločnosť Enel je jedným z hlavných hráčov na energetickom trhu Latinskej Ameriky, jej dcérska spoločnosť Enersis tu zastáva popredné miesto medzi súkromnými podnikmi čo sa týka inštalovanej kapacity a počtu zákazníkov. Dcérske spoločnosti Enersis majú svoje prevádzky v piatich krajinách, ich inštalovaná kapacita je približbne 17 GW a pochádza najmä z tepelných a vodných zdrojov. Spoločnosť má 14,8 miliónov zákazníkov. V Latinskej Amerike je Skupina prítomná prostredníctvom prevádzok Enel Green Power, ktorá prevádzkuje elektrárne na obnoviteľné zdroje v Brazílii, Čile, Kostarike, Guatemale, Mexiku, Paname a Uruguaji s celkovou inštalovanou kapacitou viac ako 2 GW.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right