Americká guvernérka: Energoland je 5-hviezdičkové vzdelávacie centrum

06.02.2015
Možnosti zdieľania:
Laura Elizabeth Kennedy, guvernérka USA v Rade guvernérov MAAE, navštívila infocentrum v Mochovciach

Guvernérka Spojených štátov amerických v Rade guvernérov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni a Charge d´Affaires stáleho zastúpenia USA pri medzinárodných organizáciách vo Viedni Laura Elizabeth Kennedyová zavítala 15. januára do Atómových elektrární Mochovce. Účelom jej návštevy na Slovensku, ktorá sa uskutočnila na pozvanie predsedníčky Úradu jadrového dozoru SR Marty Žiakovej (do septembra 2015 predsedá i Rade guvernérov MAAE), bolo oboznámiť sa s naším jadrovým programom.

Preto po bilaterálnom stretnutí s vedením ÚJD prišla delegácia hostí do AE Mochovce. Hostia prehliadli areál a technologické priestory prevádzkovanej elektrárne, ale aj nové informačné centrum Energoland, ktoré guvernérka nazvala 5-hviezdičkovým vzdelávacím centrom. So záujmom si prezrela interaktívne exponáty informačného centra a vyzdvihla skutočnosť, že verejnosť a hlavne mládež má možnosť rozšíriť si takýmto moderným spôsobom znalosti a pochopenie činností spojených s výrobou elektrickej energie.

Pri prehliadke blokovej dozorne ocenila možnosť priamo sa porozprávať so zmenovými inžiniermi, v spontánnej diskusii sa zaujímala o spôsob a dĺžku prípravy operátorov primárneho okruhu. Stretla sa tiež s Jaroslavom Holubcom, riaditeľom prevádzky jadrových elektrární Slovenských elektrární, ktorý prezentoval ukazovatele prevádzky a bezpečnosti Slovenských elektrární – Integrované hodnotenie ukazovateľov výkonnosti v oblasti prevádzky, bezpečnosti a spoľahlivosti 52 reaktorov VVER 440 a 1000 Inštitútu jadrových prevádzkovateľov (INPO), ktoré hodnotí obdobie ostatných 3 rokov, zaradilo slovenské jadrové bloky do prvej päťky celosvetového hodnotenia.

Na ÚJD sa guvernérka so sprievodom zoznámila s činnosťou štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou, bezpečnosťou jadrových zariadení, jadrovou bezpečnosťou po Fukušime, zadným palivovým cyklom a licencovaním a výstavbou 3. a 4. bloku Mochoviec. Guvernérka dostala aj informácie o fungovaní Centra havarijnej odozvy ÚJD SR. Hostia uvítali ponúknutú možnosť zúčastniť sa v budúcnosti cvičení Havarijného štábu ÚJD. Guvernérka zároveň zisťovala, aký je potenciálny priestor pre spoluprácu s firmami z jej krajiny v oblasti jadrového priemyslu či už pri dodávkach paliva alebo stavbe nového zdroja. Neobišla ani spoluprácu v rámci MAAE.

Rada guvernérov

Rada má 35 členov a je riadiacim orgánom MAAE v období medzi zasadnutiami Generálnej konferencie. Na svojich zasadnutiach dáva odporúčania pre Generálnu konferenciu v oblastiach financovania, programu, rozpočtu a prehodnocuje žiadosti o členstvo v Medzinárodnej agentúre pre atómovú energiu. Zároveň schvaľuje dohody o zárukách a bezpečnostné štandardy MAAE a je zodpovedná za vymenovanie generálneho riaditeľa MAAE po súhlase Generálnej konferencie.

Slovensko zvolili do Rady guvernérov na obdobie 2013 – 2015 a zastupuje ho predsedníčka ÚJD Marta Žiaková, ktorá zároveň od septembra 2014 Rade guvernérov predsedá.

O návšteve Laura E. Kennedy uverejnila príspevok aj na svojom Twitter účte:

O návšteve sa dočítate aj v poslednom vydaní mesačníka pre verejnosť Atóm v regiónoch Bohunice a Mochovce, ktorý informuje aj o najdôležitejších udalostiach v atómových elektrárňach v roku 2015 a 2014, venuje sa projektom riadenia ťažkých havárií v JE Bohunice a Mochovce, ale prináša aj článok o špičkových vedcoch z celého sveta, ktorí v otvorenom liste vyzvali environmentalistov, aby uznali a podporili jadrovú energetiku.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right